Дигитална библиотека съдържа копия на вестници и списания, издадени в Силистренския край в периода 1885-1940 г.

МЕСТНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ са уникална част от писменото културно-историческо наследство на град Силистра и Добруджанския край. Дигитална библиотека е-Силистра съдържа копия на съхраняваните в други библиотеки, архиви и музеи в България и Румъния вестници и списания, издадени в Силистренския край в периода 1885-1940 г. Периодичните издания са издирени и сканирани по проект „Историческа памет”.  

След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. между България и Румъния, с която Южна Добруджа се възвръща към България, румънската гражданска и военна администрация изнася почти всички архивни документални материали, както и повечето периодични издания, печатани в региона по това време. Тази документална празнина създава много пречки както пред изследователите на периода на румънското управление, така и пред гражданите на Силистра и областта, свързани с всички области на живота (съдебна система, кадастър, граждански регистри т. н.).

ВЛЕЗТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ОТ ТУК

Издирени и репродуцирани са периодични издания, издавани в Силистренска област в периода 1878-1940 г. Направен е обстоен прочит, библиографско описание и аналитична обработка, придружена с препоръчителни читателски анотации на набавените документи. Издаден е своден каталог „Документи и периодични издания 1878-1940 г.”, който съдържа библиографски описания на източниците и тяхното местонахождение, списък на набавените копия /вестници и списания/, списък на липсващите периодични издания с неустановено местонахождение, списък на съкращенията, именен показалец, географски показалец, показалец на печатниците и др. Създадена е дигитална библиотека „Силистра е-достъпна”. В нея текущо се публикуват обработените дигитализирани периодични издания.

Дигиталната библиотека представя печатното културно-историческо наследство на Силистра и Добруджа в публичен дигитален архив с неограничен интернет достъп.

Е-библиотеката осигурява достъп на потребителите до пълнотекстови масиви на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове. Заглавията на периодичните издания са подредени в азбучен ред и са придружени с аналитично библиографско описание. Мащабът на страниците може да бъде избран от потребителя. В документите може да бъде извършвано търсене по дума. Документите /отделни броеве на периодични издания/, могат да бъдат изтегляни и принтирани.

ВЛЕЗТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ОТ ТУК

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply