Нов дом за деца с увреждания в Силистра

Приключи проектът “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на грижите за деца в Силистра“.

Главната му цел беше да се осигурят подходящи условия за предоставяне на нов вид услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания.

С повече от 1.2 млн. лева са разкрити 60 места за дневна грижа и 120 за консултантски услуги. В центровете за деца с увреждания се създават условия за качество на живот на децата в среда, близка до семейната.

Пространството е организирано по начин, който осигурява от една страна безопасността на децата, а от друга стимулира тяхната активност и развитието им. Обзавеждането осигурява комфорт, максимално близък до домашни условия, като същевременно се осигурява лесно преминаване на децата със затруднена мобилност или сензорни увреждания.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

снимка : Община Силистра

Leave a Reply