Юбилеят на читалището в Главиница – част от програмата за Димитровден – празник на града

КРАТКА ИСТОРИЯ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ГЛАВИНИЦА ПО ПОВОД 80-ГОДИШНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ (20 октомври 2020 г., 17 ч. – на откритата сцена до обновената сграда на читалището)

Народно Читалище “ Христо Ботев “ град Главиница , Силистренска област, е основано от група интелектуалци през 1940 година. Народно читалище „Христо Ботев“ – гр. Главиница е регистрирано като сдружение с нестопанска цел на 6.10.1997 г. в Силистренския окръжен съд с Решение № 1208. Помещава се в самостоятелна сграда, собственост на Общината, построена 1958 година.

Читалището се управлява от Читалищно настоятелство и има Проверителна комисия. Решенията се вземат на общи събрания и на заседания на настоятелството. Набирането на средства става чрез членски внос, наеми ренти и субсидии от общината. Читалищното настоятелство има типов устав, който е съобразен със ЗНЧ. Читалището е вписано в Регистър на народните читалища в МК под № 2304 / 23.04.2001 година.

С Решение № ГЛ01 /17.07.1995 година поземлена комисия гр. Главиница възстановява правото на собственост върху нива от 50.013 дка /45.013 дка, трета категория, 5 000 дка – четвърта категория, местност Айвалъка/, имот № 019019 по плана за земеразделяне .

Пръв началник на читалището става Симеон Калчев. Помещавало се е в стара македонска къща, в която е живял търговецът Васил Терзиев. В читалището се е намирало единственото в селото радио и затова в него се е събирало цялото село, за да слуша новини и развлекателни предавания. Според Закона за народните читалища от 1941 година, читалището е юридическо лице за държавно- гражданско възпитание.

В първите години (1946) читалищен секретар е Цанко Вълев, а след него са работили Иванка Маринова Панкова, Анета Кирчева, Миланка Ангелова и др. През петдесетте години на миналия век читалището се именува Народно читалище „Просвета“. През 1952-1953 г. читалището се премества в къщата на Димо Илиев; уредена е и малка библиотека.
Провеждат се репетиции на първата певческа група под ръководството на учителя в новооткритото земеделско училище в Главиница с фамилия Танов. По това време председател на читалището е Клавдия Пантева, а секретари са Марийка Станчева и за кратко време – Станка Йорданова.
Към читалището вече и бил създаден и театрален състав. На сцена е поставена пиесата „Бурсанови“ и в нея главни роли са изпълняват Петър Пантев, Минка Димитрова, Димитър Димитров, Радка Милушева. И, разбира се, Клавдия Пантева – тя е неизменен режисьор на всички пиеси; поради което е заслуженао връчената й от Централен читалищен съвет награда „Сребърна значка за активна читалищна дейност“.

Играни са също пиеси като „Двете майки“ – в нея са участвали учителите сем. Любенови, Марийка Рачева, Йовчо Иванов, Славчо Иванов, Борис Даковски, Радка Милушева и много др. В театралните постановки са се включвали още Йордан Матеев, Стефан Терзиев, Илия Димитров и съпругата му Николина Димитрова, Минка и Димитър Димитрови, Тодорка Статева, Ганка и Иван Цветкови, както и „Бог да прости леля ми“.
От 1955 до 1962 г. председател е Петър Пантев, читалищен секретар – Борис Христов Гичев.

По това време към читалището е изграден женски хор с ръководител Христо Димитров-Зографа.По-късно негов ръководител е Любка Кънчева. Хорът е печелил много първи места и златни медали. През 1960 г. по предложение на читалищното ръководство читалището е преименувано в Народно читалище „Христо Ботев“. От 1968 до 1971 председател е Йордан Ралчев, читалищен секретар е Анка Костадинова Костадинова, а библиотекар – Петранка Илчева.

Дейността на читалището е представлявана от драматичен колектив с ръководител Иван Цветков; женски хор с ръководители Любка Кънчева и Велков (той е ръководител и на вокална група); танцов състав с ръководители Стефан Здравков и Атанас Трачев; битов оркестър с ръководител Тодор Янков. За първи път е изградена ревизионна комисия с председател Георги Няголов и членове Никола Цеков и Иван Цветков. През 1974-1975 секретар на читалището е Иванка Белчева, а председател е Петър Пантев.

От 1976 до 1981г. председател на читалището е Тодор Стоев, читалищни секретари са Симеон Драганов и Марин Лалев. По това време към читалището действа женски народен хор с ръководители Красимира Орлоева, Петър Карагеоргиев и Тодорка Илиева. За периода от 5 години хорът е изпял около 45 обработени песни от наши композитори. Песните са предимно от Добруджа, Тракия, Странджа, Северна България и много малко от Западна България. Стремежът на хоровия колектив тогава е бил да покаже високи художествени качества, да задоволява концертните нужди на селото и общината.

През 1982-1990 г. председателят Тодор Стоев работи с читалищен в лицето на Мария Димитрова с, а по-късно и на Димитър Димитров, който по това време е председател на Общински народен съвет Главиница. Към читалището продължава своята дейност женският народен хор с гореспоменатите ръководители. По късно ръководител на хора е Денка Донева – учител по музика в СОУ „Васил Левски” Главиница.

Богата и разнообразна е художествената самодейност през този период – в нея взимат участие мъжки хор за възрожденски песни с ръководител учителя по музика в училището Реджеб Шабанов – хорът е „Отличник “ на Шестия окръжен републикански фестивал“ в гр. Силистра; театрален състав с ръководител Валентин Траянов – актьор в Драматичен театър „Сава Доброплодни“ Силистра; група за политически песни с ръководител Пламен Колев; група за патриотични песни с учители от ЦДГ с ръководител Настя Калчева; средношколски и младежки танцов състав с ръководители Иван Акпунарлиев и Минко Константинов. По това време към читалището е имало и школи за деца по акордеон и английски език; както и фотоклуб , който реализира планираните си теми като „Главиница – минало и накъде“, „Трудово лято “ .

От 1990 до 1996 г. председател е Димитър Димитро, а читалищни секретари са Марияна Михайлова и Мариян Александров. От м. април 1996 до 1997 г. секретар на читалището е Диана Георгиева Йорданова при председател Рашко Денев и библиотекар Пенка Димитрова. От 1997 до м. август 2006 г. председател е Еленка Борисова. Тогава към читалището има женски народен хор; мъжка певческа група с ръководител Денка Донева и корепетитор Пенка Димитрова . За кратко време през този период читалищното настоятелство успява да създаде детски танцов състав от 30 деца с ръководител Николинка Филипова от град Силистра.

От 1995 година е сформирана женска вокална група с първи ръководител Петранка Илчева. По-късно ръководител на групата става Денка Донева . Съставът и се движи между 15-20 певици на възраст около 30-35 години. Самодейният колектив израства много бързо и постига високи успехи. През творческия сезон на 2005-2006 година ръководител на състава е Настя Калчева. И трите самодейни колектива взимат участие в провеждането на културни мероприятия в града, на общински прегледи организирани от отдел „Култура“ към Общината; регионални и национални събори в страната. Колективите имат участие в Старопланински събор във Велико Търново, Петропавловски събор в гр. Лясковец надпяването в КК „Албена – 2004“. Носители са на грамоти и медали.

От всички събития, които читалището организира и осъществява, най – вълнуващо несъмнено остава честването на 70-годишния юбилей на НЧ „ Хр. Ботев – 1940 г.“ на 21.10.2010 година. Своето внимание, като гости на тържеството оказват тогавашните ръководители на общината – кметът на община Главиница Насуф Насуф и председателят на Общинския съвет Расим Рафет, Нели Стоилова – зам.-кмет на община Силистра, Мария Неделчева – представител на РЕКИЦ гр. Силистра, бивши председатели и секретари, ръководители на самодейни групи, както и много спонсори.

Във връзка с годишнината организаторите връчват плакети на Денка Донева – ръководител на хорове, Мирослав Станков – дългогодишен музикант, Гинка Цанкова и Мария Вълкова – дейци на културата, Мария Димитрова – дългогодишен читалищен секретар с богат опит и дейност, поетесата и художествен ръководител Красимира Орлоева, диригентът и музикант Никола Касабов, Реджеб Шабанов – ръководител и създател на Мъжка певческа група, Стойчо Петров, Димитър Димитров, Рашко Денев, Еленка Борисова, Данка Милчева – дългогодишни председатели на читалището в различни управленски мандати.
Статуетка е отредена по повод празника и за Вокална група „Славей ” по случай 15 години от зараждането на групата. Специален поздравителен адрес има и за Пенка Димитрова, дългогодишен библиотекар с над 37 години трудов стаж в читалището.

Многобройни са изявите на самодейните колективи към читалището, организирани съвместно с община Главиница – Общински празници на читалищната художествена самодейност, Общински конкурси за „Най-атрактивна мартеница”, „Най- красива коледна картичка ” и др. По повод Националния празник на Република България – Трети март, читалището организира и представя запомнящи се тържества с участието на самодейните колективи към читалището, децата на СУ „ Васил Левски ”ДГ „Св. св. Кирил и Методий“. Хората аплодираха участниците, пеейки заедно с тях възрожденски песни. В читалищния салон се усещаше националната гордост за принадлежност към българския род. Всичко това е реалност благодарение на всеотдайността на самодейците и ръководителите на самодейните колективи от читалището.

Отлично е представянето им и на много фестивали: 2010 година – Международен фолклорен фестивал „Пауталия ” гр. Кюстендил; 2011 година – III Национален събор на читалищата гр. Бяла – наградите са статуетка и диплома за достойно представяне; 2012 година – Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”; – 2013 година – Национален фестивал за автентичен фолклор „ Кехлибарен грозд” с. Лозен, участие на Мъжката група във Фестивала на мъжката песен с. Ситово; 2014 година – Балкански шампионат по фолклор „ Евро фолк – жива вода – 2014 ” гр. Хисаря – Вокална група „Славей” печели сребърен медал, а Женски народен хор – бронзов. – до тук все под ръководството на Пламен Калчев.

От творчески сезон 2014-2015 г. ръководител на самодейните колективи става Пламен Скорчелиев. Към читалището и Детски танцов състав „Ритъм Главиница” Започва работа художественият ръководител Росен Атанасов. Успехите продължават: 2015 година – VII Национален събор на читалищата гр. Бяла. На този събор всички групи се представят чудесно. Завръщат се със много награди – Статуетката на събора, „Златен медал ” за най-атрактивните групи на сцена; 2016 година – Женски народен хор участва във фестивала „ Златната гъдулка ” гр. Русе, а ВГ „ Славей ” и Мъжката група се представят отлично на фестивала във Велики Преслав.
От 2017 г ръководителя на колективите им дават имена – мъжката група става Вокална група „Мъжка песен” , а женският народен хор – вече е Фолклорна група „Иглика“.

ФГ „Славей ” и ВГ „Мъжка песен” се представят отлично в Националния фолклорен фестивал „Рила ни гледа”, а ФГ „Иглика” участва във ФФ „Северняшка китка” гр. Павликени; ВГ „Мъжка песен ” се представя чудесно и завладява публиката на XVIII-ия Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомен” гр. Силистра.

През 2018г . е VII-ият Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица” в гр. Китен, където златни медали печелят всички самодейни колективи, първо място и наградата на кмета на града; ФГ „Славей” участва в VIII-ия МФФ „Море от ритми” в Балчик, където печели първо място в раздела за обработен фолклор в категория за хорове.

През 2019 г. е МФФ „ Песни и танци без граници” в Свиленград –самодейните колективи печелят „Голямата награда” на фестивала – статуетка и парична награда. На поредно издание на фестивала „Празник на народния обичай и автентичната носия” в село Рибарица, участниците са оценявани от професионално жури. Гордост е, че в категория за участници от 14 до 104 години Ради Иванов – самодеец към читалището, завоюва сребърен медал.

Детският танцов състав с ръководител Росен Атанасов има много изяви, както на местни сцени, така и на международни – през 2018 г. – участие в Интернационален детски фолклорен фестивал в гр. Одрин, 2019 г. – отново изява в Турция и участие в 4-ия Международен фестивал за деца и юноши в Сараево – столица на Босна и Херцеговина.

Като временно действащ колектив към читалището е работила и група за художествено слово – възпитаници на СУ „Васил Левски”. Участвали са в много концерти и тържества – Трети март, Втори юни, Първи ноември – Ден на будителите и др. За отличното им представяне през 2017 г. читалищното настоятелство организира екскурзия за тях до гр. Шумен.
За празника на града „ Димитровден ” в града ни са гостували много народни и фолк певици – Валя Балканска, , Славка Калчева, Росица Пейчева, фолк певицата Нелина, още Ансамбъл „ Добруджа ” гр. Добрич и много други.

На 1.11.2012 г. в Деня на народните будители заедно с Община Главиница пред средното училище бе открит 132-ят в страната бюст паметник на народния герой Васил Левски – негов автор е силистренският скулптор Йордан Колев.

Един от най-хубавите празници, организиран от читалището, е Еньовден. И тук традицията е спазена – с тревите и цветята, набрани на празника, организаторите увиват Еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Други тачен празник е Трифон Зарезан – мъжки празник с голяма традиция в град Главиница, обикновено организиран съвместно с Общината, вкл. с конкурса „Най-добро домашно вино”.

През 2014 г. по покана на Федерацията на българските фолклорни групи читалището е домакин на концерт на самодейци от Мексико. Същата година град Главиница празнува 30 години от обявяването на Главиница за град – гости са Капански ансамбъл гр. Разград, рап-дуетът Румънеца и Енчев и трио „Тенорите“.

През 2014 г. бе започна обновлението на сградата на читалището по проект за ремонт и реконструкция на читалището по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство към Европейския фонд за „Рибарство и аквакултури”.

Библиотеката към читалището с библиотекар Пенка Димитрова разполага с около 13 000 тома литература, подредена азбучно систематично. Библиотекарката Пенка Димитрова споделя, че най-четящата баба е Гана Георгиева Лефтерова на 80 години. Нейна подгласничка по брой прочетени книги е Жоржета Рачева, която е също пенсионер. Поради навършване на определената за пенсиониране възраст и излизане в заслужен отдих се пенсионира Пенка Йорданова.

От библиотека – книгохранилница, до модерен обществен и културен център на гр. Главиница се превърна библиотеката на читалището. Всяка епоха дава различен облик на библиотеката. Някога тя е била призвана да опазва културното наследство, съхранявайки книги, ръкописи, документи. Но днес, имайки предвид социално-икономическите и комуникационните реформи, както и стремително навлизане на новите информационни технологии в живота на хората, се промени и мисията на библиотеката.

След изработен проект по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” през 2010 г. читалищната библиотека е одобрена на участие в нейния първи етап. Пълната подкрепа включва ИКТ оборудване и софтуер за потребители, обучителна програма за библиотечните работници, включване в кампании по застъпничество, работа в мрежа и разгласа на новите библиотечни услуги в период 2010-2013 г.

На 6.12.2010 година библиотеката получава 1 лаптоп, 6 настолни компютъра, 1 многофункционален принтер тип В, 1 проектор, екран и стойка, 1 рутер и 1 суич тип В. За нашите читатели от 2011 г. читалището предлага и пълен безплатен достъп до интернет, който се използва от всички групи потребители и читатели. Освен да си вземат книги за вкъщи, читателите посещават библиотеката, за да четат и в нея. Библиотекар от 1.12.2010 г. е Наталия Денева. Започва поетапно обновяване на визията на библиотеката. Създадена е обстановка, която е уютна, привлекателна и приятна за деца и възрастни.

Приоритетно внимание библиотекарката отделя на услугите за деца – работата с родителите, детската градина и СУ „Васил Левски” заема първостепенна роля за популяризиране на любовта към четенето на книгата. Тя се стреми да създаде навик у децата, че библиотеката е мястото, където ще намерят информация за всички техни въпроси.

Обособен е библиотечен кът за деца на възраст от 1 до 6 години. Всяка година библиотекарката се стреми да събира деца, граждани в подкрепа на националната инициатива „Чети с мен”. Всяка година се осъществява инициативата „Библиотекар за един ден ” с помощта на ученици, които помагат в обслужването на читатели. С вълнение и трепет децата от първи клас прекрачват прага на библиотеката и се включват в организираното мероприятие „Ние вече сме читатели ”. Получават подаръци от библиотекарят – книги, Молбата на книгата и лакомства.

През 2012 г. библиотеката организира за първи път карнавал на тема „Моят любим приказен герой”. За кръгли годишнини от рождението и смъртта на поети, писатели и революционери библиотеката изготвя витрини и презентации с ИКТ оборудването.През 2012 г. в Библиотечно-информационния център бе проведен урок по рисуване с малките художници на града с помощта на местен художник в лицето на Малина Георгиева с изложба на собствените й картини. Всяка година библиотеката през м.април отбелязва Международния ден на детската книга и Националния „Маратон на четенето“.

С участието на ученици от СУ „В. Левски” и на редовни читатели на библиотеката библиотекарката организира събитие за Световен ден на поезията, за Ден на толерантността, за Европейски ден на езиците. Библиотеката подкрепя и кампанията „Национална седмица на четенето“, като деца от начален курс на СУ и пенсионери от ПК „Младост” четат български народни приказки на децата от ДГ „Св. св. Кирил и Методий”. Библиотеката в началото на м. декември се превръща в коледна работилница за изработване на суровакници, коледни картички и коледни сувенири, а през месец март в работилницата на Баба Марта.

През 2018 година по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към МК библиотеката печели проект на стойност 1 335 лева. Всяка година библиотеката обогатява фонда си с книги закупени от бюджета на читалището.

През 2018-2019 г. на два пъти читалището в Главиница бе партньор на Областна администрация Силистра в реализация на събития по линия на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. Освен с Общината, читалището е в много тясна връзка със СОУ „Васил Левски“, ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“ и с Пенсионерски клуб с председател Симеон Вълков.

източник : РЕКИЦ

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.