Силистра и Тутракан се представят на научен форум в Балчик

българско наследство форум балчик йордан георгиев

В тазгодишната програма също с 5-минутни резюмета на свои научни съобщения, изследвания и разработки ще представят дузина души от Силистра и Тутракан – двама доценти и трима носители на научна степен „доктор“, както още филателисти и краеведи от Силистра; музейни специалисти и краеведи от Тутракан.

Сред тях са преподаватели във Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“, представители на Национално движение „Традиция“ и на Филателно дружество „Димитър Дончев“, на дружеството в Силистра на Съюз на българските журналисти, и др.

Програмата включва теми, свързани с отбелязване на 80-ата година от подписването на Крайовския мирен договор през 1940 г., благодарение на който Южна Добруджа – в това число област Силистра и домакинът Балчик, както и дсруги знакови населени места от Добруджа, са възвърнати по мирен начин към майката родина България, а в нея се преселват съгласно спогодбата и севернодобруджанци. На юбилея ще бъдат посветени форуми в Добрич, Силистра и Тутракан, но в края на м. септември и или в началото на м. октомври.

По традиция участниците във форума са научни дейци, журналисти и гости от университетските центрове в България, както и от средите на българската диаспора в Румъния и Украйна.

Участието на представители на Крайдунавска Добруджа в тази уникална проява на българщината е възможност на аудиторията да научи повече за паметниците и за книжнината, като и на съхранените спомени, създадени в област Силистра, и посветени на събирането на българите в общата родина на предците им.

Акцент в програмата на Форума е и внимание към един голям наш възрожденски родолюбец като Георги С. Раковски, към чието творчество и българизъм напоследък има огромен и при това – заслужен интерес, предвид тези, изказани от него преди повече от век и половина, но ставащи все по-актуални в момента.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply