Силистренско сдружение в обществена полза недоволства от решение на Общински съвет-Силистра

Членовете на СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ заявиха своята позиция във връзка с Решение на Общински съвет – Силистра по Докладна записка с вх. № 513, да НЕ отдаде под наем част от имот – частна общинска собственост без търг на Сдружение „Дуросторум-Дръстър-Силистра“.

ПОЗИЦИЯ

От членовете на СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“

Относно: Решение на Общински съвет – Силистра по Докладна записка с вх. № 513: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост без търг на Сдружение „Дуросторум-Дръстър-Силистра“.

СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ е Сдружение с нестопанска цел в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, учредено през м. септември 2018 г. Освен успешно реализираните досега проекти, към настоящия момент Сдружението е в процес на работа по други 3 проекта:

  • Проект „Разбираме ли правата си ?“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014–2021 г.;
  • Проект „Партньорство за красива и чиста България“, част от програмата „_Място България“ на Сдружение БГ Бъди активен, финансиран от  Фондация „Кока Кола“;
  • Проект „The Aircraft Social Lab“ („Станция Самолета“), финансиран от Асоциация „MitOst e.V.“ Германия, чрез програмата си „Actors of Urban Change 2020”, подкрепена от фондация „Робърт Бош“ Германия.

Последните два проекта се изпълняват в партньорство с Община Силистра, според изискванията на финансиращите организации.

За нуждите на Сдружението, отправихме молба с вх. № ВхК-2220 от 06.03.2020 г. до Община Силистра за наемане на помещение с полезна площ 20.80 кв.м., находящо се в ниското тяло на сградата на ул. „Хр. Смирненски” № 2 в гр. Силистра (АОС № 3292 от 14.03.2005 г.).

Исканото помещение има за цел да подпомогне работата на Сдружението и да осигури възможности за:

  1. точна локализация на екипа от Сдружението, както и директен комуникационен достъп на общността по въпросите, свързани с дейността ни;
  2. съхранение на средствата и имуществото на Сдружението, които са закупени по проектите и се използват за постигане на целите и осъществяване на предвидените инициативи;
  3. провеждане на информационни, комуникационни и социализиращи срещи с доброволци и партньори, обучения, както и други дейности в полза на общността.

На заседание на Общински съвет Силистра от 28.05.2020 г. докладната записка е подложена на гласуване, но Решението на Съвета е помещението да НЕ се отдава под наем на Сдружението.

За членовете на СНЦ „Дуросторум–Дръстър-Силистра“, както и за групата доброволци към Сдружението, буди недоумение фактът, че част от общинските съветници са гласували против, при положение че неправителствените организации обичайно са подкрепяни от държавата и местните власти. Не са ясни и мотивите за този отказ, още повече че общинското помещение е свободно за отдаване под наем от дълго време и към него, до този момент, не е проявен интерес за наемане.

В Закона за общинската собственост е предвидена възможността за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината, без търг или конкурс на юридически лица  с  нестопанска  цел,  осъществяващи  дейност  в  обществена  полза,  като  реда  за  това  е регламентиран в чл. 29, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост.

Като НПО В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА отделяме голяма част от свободното си време и ресурси за съвместна работа с местните общности в посока промяна на средата и нагласите. Във всички дейности участваме с много енергия, позитивизъм и доброволен труд, за да се превърне града ни в още по-привлекателно място. Към Сдружението функционира група доброволци – младежи от различни училища, които подкрепят каузите ни, придобиват нови знания и умения, ценят и пазят създаденото. Това са активни, креативни и артистични млади хора, които по достоен начин осмислят свободното си време като алтернатива на вредните навици и зависимости…

И не на последно място – чрез проектите, подкрепени от частните грантове, внасяме и немалък финансов ресурс в града ни. Сдружението има и голям принос във формирането на добрия имидж на Силистра пред чуждестранните финансиращи организации, което е още една добавена стойност към дейността ни.

Изградили сме отлични партньорски отношения с Община Силистра, която се е доказала във времето като предвидим партньор, подпомагащ по различни начини инициативите на Сдружението. В партньорски отношения сме и с други Сдружения, граждански формирования, фирми и институции.

Поради тези обстоятелства, сме крайно озадачени от отказа на  Общински съвет Силистра да бъде отдадено под наем въпросното помещение и отправяме апел за по-голяма ангажираност, съпричастност  и добронамереност към делата на Сдружението ни!

Изказваме своите искрени благодарности към общинските съветници, оценили нуждата от мотивиране и стимулиране на НПО сектора, които подкрепиха докладната записка! Считаме, че всички ние – и неправителствените организации, и избраните общински съветници, трябва ЗАЕДНО да работим в полза на обществото!

Въпреки създалото се неудобство от липсата на помещение, Сдружението ще продължава да изпълнява дейностите си и да създава!

СИЛИСТРА  – ТОВА СИ ТИ!

29.05.2020 г.

Кратко резюме на вчерашната сесия на Общински съвет :

Вчера се проведе осмото заседание на общинските съветници мандат 2019 – 2023 година. Гласуваха се общо седем точки.
Първата ДЗ – актуализиране на Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Здраве“, бе приета с допълнения, предложени от председателя на ПК по „Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта“ д-р Здравко Горанов.
Съветниците гласуваха ЗА създаване на временна комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра“. За председател на 11 /единадесет/ членната комисията бе избрана д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет.
Съвета одобри частична актуализация в състава на Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – Силистра. Прие се Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавни училища за 2020г.
Общински съвет – Силистра определи за представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД, Кмета д-р Юлиян Найденов, а за негов заместник д-р Здравко Горанов – общински съветник. В Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за представител бе избрана д-р Мария Димитрова, а за неин заместник д-р Мирослав Тодоров – Зам.-кмет „Финанси и икономика“.
Общинските съветници дадоха съгласието си за отдаване под наем на спортни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг и отказаха отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, без търг, на Сдружение „Дуросторум – Дръстър – Силистра“.

Очаквайте още информация за конкретните действия, или бездействия на всеки един Общински съветник, за да можете обективно да решите, оправдават ли доверието ви, хората които сте поставили там , за да управляват вашите дела.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.