Рейтинг на активната прозрачност или как институциите изпълняват изискванията на ЗДОИ

По време на онлайн пресконференция, Програма Достъп до Информация (ПДИ)

представи резултатите от годишното проучване чрез оценяване на Интернет страниците

и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на

изпълнителната власт.

След приетите промени в ЗДОИ, проучванията през последните четири години, се

извършват в периода  февруари – април, за да има сравнимост на резултатите, макар че

базираният онлайн инструмент на оценката дава възможност за проверка на

публикациите в интернет страниците на органите на власт във всеки един момент.  

Така, на три етапа, в периода от 10 февруари до 15 април 2020 г., са прегледани и

оценени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната

власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и

независими органи на власт, с цел да се оцени как органите на власт изпълняват

задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в

Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Подадени са също 562 електронни заявления с искане за предоставяне на

актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на

публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и

форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък е

създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015 г.

Нивото на прозрачност е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните

разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за

териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с

бюджет.

И още – на 1 април т.г. от ПДИ са изпратили предварително резултатите на всяка от

проучените институции за обратна връзка и са отрази постъпилите в срок до 15 април

77 коментари.

Резултатите от проучването сочат, че продължават да се увеличават публикациите в

Интернет страниците на устройствените правилници, на списъка и описание на

услугите, които предоставя съответната администрация, на регистрите, на

организационната структура, конкурсите провеждани от съответната администрация,

на контактната информация с изключение на работното време.

Увеличават се систематичните публикации на нормативни актове, проекти за

нормативни актове и придружаващи ги мотиви, предварителни оценки за

въздействието, доклади от обществените обсъждания, общи административни актове и

уведомления за откриване на производства за тяхното издаване.

Увеличават се също публикациите на стратегии, програми, планове за развитие и

отчети по тях и публикациите, свързани с финансовата прозрачност и обществените

поръчки.  

Що се отнася  до секция „Достъп до информация“, макар задължението за нейното

поддържане да е от 2008 г., то такава секция поддържат 498 от проучваните

институции. В сравнение с 2019 броят на секциите „Достъп до информация“ се е

увеличил с 12.

Къде сме ние?

По време на пресконференцията, изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева

посочи като добро изпълнение на изискванията от закона на съдържанието на секция

„Достъп до информация” в интернет страниците на няколко институции, между които и

Областна администрация Силистра. В Рейтинга на активната прозрачност на

областните администрации , с 60 точки тя заема 11 място от общо 28 институции.

В класацията при Рейтинга на териториалните органи в системата на изпълнителната

власт Регионалната здравна инспекция – Силистра е на 3-то място с 64,5 точки сред

проучените 120 институции. На 73-то място е Регионално управление на образованието

с 43,3 точки, на 83-то място е ОДМВР-Силистра с 41,6 точки, а на 86 място – ОД

„Земеделие” с 41,1 точки.

Следващото проучване формира Рейтинга на активната прозрачност на органите на

местно самоуправление – това са Общините.

Община Алфатар спази традицията да води класацията сред общинските

администрации в Силистренско. За изследвания период тя е на 18-то място с 83 точки

сред 265 общини в България.

Община Главиница заема също добра позиция и тази година тя е на 25 място сред

сродните институции оценена с 79,5 т.

В същата класация Община Тутракан запази позицията си от миналата година и е на 49

място с 73,5 точки.

Нагоре в класацията са се изкачили Община Силистра – на 84 място с 66,4 т. (122-ро

през 2019 г.) и Община Ситово – на 113 място с 61,6 т. (119-то през 2019 г.)

Община Дулово и Община Кайнарджа бележат спад в класирането. Те, съответно, са на

172 място с 47,6 т. (155 място през 2019 г.) и на 186 място с 41,8 т. (168 място през 2019

г.)

В хода на проучването на подадените заявления по ЗДОИ от експертите на Програма

Достъп до Информация не са отговорили три общини – Силистра, Дулово и Кайнарджа.

Община Тутракан е отговорила с един ден закъснение от законовия 14-дневен срок.

Останалите три общини – Алфатар, Главиница и Ситово са отговорили в срок и са

подали исканата информация.

Проблеми и препоръки

Резултатите от оценката на активната прозрачност, проведена през 2020 г. наред с

положителните развития, показват проблеми, неразрешени от години. Д-р Гергана

Жулева ги систематизира така:

1. Секциите „Достъп до информация“ все още не изпълняват функциите си по ЗДОИ –

да улесняват търсещите информация. В голямата си част те са направени формално и са

празни от гледна точка на необходимото съдържание.  Само 23 от изследваните

институции поддържат секции, чието съдържание отговаря на целта.

2. Въпреки че, регистрацията на заявлението е задължителна, и 69% от

администрациите се самоотчитат, че имат електронни регистри на заявленията, данните

от нашето проучване показват, че само в 50 от 562 институции е  създадена система за

уведомяване на заявителя за регистрация на електронното заявление.  Уведомяването

на заявителя за регистрацията на електронно подаденото заявление е особено важно за

успешната работа и с Платформата за достъп до информация. Заявителят трябва да

бъде сигурен, че подаденото заявление е получено и регистрирано.

3. Положителното въздействие на Портала за отворени данни за публикуване в отворен

формат на бази данни и регистри има и обратна страна. Много от регистрите, които се

публикуват в Портала, не се публикуват на страницата институцията.

4. В голяма част от страниците е публикувана търсената информация, но

публикуването е формално и несъобразено с потребителя. Публикувана информацията

е трудно намираема и в секция „Достъп до информация“ и липсват указания къде да

бъде намерена.

5. Макар 84% от институциите да са приели и публикували Вътрешни правила за

работа със ЗДОИ, само 65% от тях са ги актуализирали в съответствие със последните

промени в закона.

6. Липсва координация, т.е. орган, който да задава общите модели и да подпомага

органите в следването на модели при публикуването на информация и работа с

електронните заявления що се отнася до достъпа до информация.

Резултатите от годишното проучване на ПДИ са достъпни на:   https://data.aip-

bg.org/surveys/Y3Q966/ .

Калина ГРЪНЧАРОВА, Координатор на ПДИ за област Силистра

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.