Нов научен институт към Русенски университет „Ангел Кънчев“

русенски университет снимка русенски университет (2)

Предложението до МС, утвърдил института, е на ректора чл. кор. проф. д-р Христо Белоев и е въз основа на решение на Академичния съвет на университета. Научно-изследователският институт за технологии и иновации към най-голямото учебно звено в Северна България с филиали в Силистра – педагогическо и инженерно направление, Разград – биология, Видин – инженерство и др., ще обединява изследователската дейност на четирите инженерни факултета на висшето училище, както и на останалите факултети. Там ще се разработват проекти от национални и международни научни програми, ще се създават нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки.

Новото звено ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни разработки, ще изгражда и поддържа необходимата за дейността съвременна инфраструктура и отново заедно с други институти и изследователски центрове от страната и чужбина ще участва в изграждането на изследователски мрежи.

Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти, както и от реализацията на създадени от него научни продукти и иновации.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Русенски Университет

Leave a Reply