Община Силистра ще избира превозвач за линиите Силистра-Калипетрово и Силистра-Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) от общинската транспортна схема и Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч., от републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-581-1 / 15.04.2020 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, считано от 01.05.2020 г. има право да възлага автобусни превози по следните линии от общинската и републиканската транспортни схеми:

  1. № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра– по утвърдено разписание – за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2020 г.;
  2. Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. – за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2020 г.

Публикуваме образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници по гореописаните автобусни линии.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17:00 ч. на 23.04.2020 г.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply