АКФ: Освен, че липсва конкурс, липсва и прозрачност в застраховките на Община Силистра

„Положението е извънредно“ – Общината застрахована при Маджо

Поискаха цялостна проверка на застраховките на Община Силистра заради нарушения и съмнения за корупция

автор : Димитър Пецов /Граждански контрол-Силистра/

Освен че застрахова с един единствен застраховател имуществото си през последните няколко години, Община Силистра е нарушавала и принципа за публичност и прозрачност, като не е публикувала изискваната по закон информация. Това става ясно в хода на разследването на Фондация антикорупционен фонд (АКФ) по повод изнесената първо в Граждански контрол Силистра информация, че се използва извънредното положение като претекст за възлагане на обществена поръчка без конкурс за застраховане на общината при определен застраховател.

В сигнала си до АДФИ за нарушенията, предоставен на Граждански контрол, експертите на АКФ изтъкват освен липсата на конкурс, също така и липсата на изискуемата по закон публичност и прозрачност. В достъпните публични регистри, вкл. на сайта на Община Силистра, може да се открие информация единствено за две предходни процедури с предмет застраховане на недвижимото имущество от други дружества за 2015-2016 г., но няма информация за застраховане на автомобилите.

В телефонен разговор, служител от общината обяснил за АКФ, че през последните три години, процедурите касаещи общинското имущество обект на застраховане, са били провеждани чрез директно възлагане, тъй като прогнозните стойности на възложените поръчки са били под стойностните прагове, посочени в чл.20, ал.1, т.1, б от ЗОП.

Но така са нарушени изискванията за публичност и прозрачност на процедурите по ЗОП, се изтъква в становището на експертите на АКФ в сигнала до АДФИ.
Съгласно чл.36 ал.1 т.12 от ЗОП, сключените договори трябва да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки на АОП, а съгласно чл.121 от ЗОП Възложителите поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост(одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите.
Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите, както и договора или рамковото споразумение и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.

В същият смисъл е и чл. 14 ал.1 от ППЗОП, вр. чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП, съгласно който всяка обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 – 3 и 7 от ЗОП се публикува в Регистъра на обществените поръчки и в съответния профил на купувача(на сайта на общината).

В конкретния случай цитираните разпоредби не са спазени. В досието на поръчката и в профила на купувача и в РОП са публикувани единствено решението за откриване на поръчката и обявлението за възложена поръчка, но липсват сключените с изпълнителя договори. В същото време, съгласно раздел V. 2) от обявлението за възложена поръчка, договор е сключен още на 30.03.2020 г.
Видно от отчетите на кмета до общинския съвет, през 2017, 2018 и 2019 г., застрахователят ЗАД „Асет Иншурънс“ – гр. София е бил избиран „след проведена процедура по ЗОП“. На профила на купувача на възложителя, както и в РОП липсват данни за подобни процедури, а според обясненията на общински служител за АКФ, поръчките са възлагани при условията на директно възлагане, поради стойности на възложените поръчки за посочения период под стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1, б от ЗОП.

Следва обаче да се има предвид, че директно възлагане е допустимо не винаги при недостигане на стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1, б от ЗОП, а само и единствено при недостигане на праговете по чл.20 ал.4 т.2. от ЗОП (стойност на поръчката под 30 000 лв.). Предвид факта, че за 2020 г. прогнозната стойност на поръчката е почти 56 000 лв., без ДЗП, твърде вероятно е през предходните 3 години тя да е била на стойност над 30 000 лв. В този случай възложителят не би могъл законосъобразно да възложи поръчката директно, а е следвало да приложи реда по чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП т.е. да приложи реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, поясняват в сигнала от АКФ.

Предвид липсата на публична информация, системното възлагане на застраховането на цялото общинско имущество на един единствен застраховател четири поредни години, както и установените нарушения на ЗОП по поръчката от тази година, възникват основателни съмнения за законосъобразността и на проведените през предходните 3 години процедури, което е основание за искането за цялостна проверка и на процедурите от предходните три години.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.