Д-р Юксел Ахмед отговори на въпросите на ДПС, относно дуловския Бюджет

Хронологията на дебата, проведен чрез социалните мрежи можете да проследите в следните статии:

Отново скандал покрай Бюджета в Дулово. ГЕРБ и ДПС с обръщения

Кметът на Дулово и директорът на СУ „Васил Левски“ също пуснаха обръщения, относно приетият в Дулово Бюджет

Невхис Мустафа и ДПС отговориха на нападките от страна на ГЕРБ относно Бюджета в Дулово

Публикуваме отговорът на д-р Юксел Ахмед на въпросите зададени от ДПС (които можете да прочетете в последната статия) без редакторска намеса, за да може всеки сам да прецени кой е прав и кой крив в Дуловска община. Независимо от това какви впечатления ще създадат в нас диалозите на управляващите, насърчаваме провеждането им, защото избирателите имат право да знаят и да бъдат свидетели на открит диалог между политическите личности, които са поставени там, за да защитават интересите на съгражданите си.

Становището на д-р Ахмед:

В такъв критичен момент за всички нас, когато трябва да се грижим за живота и здравето на хората, се налага да отговаряме на въпроси зададени от ДПС, публикувани на личната страница на Невхис Мустафа – председател на Общински съвет Дулово.

Но както знаем от историята възходът на демагогията става винаги по време на кризи.

Въпреки, че нямам задължение да го правя, винаги съм готов да отговаря на всички въпроси отправени към мен и моя екип.

Т.к. обема на въпросите е доста голям, ще отговоря на тях в няколко поста, за да са по-четивни.

По въпроси 1 и 2.

Такъв щаб в Община Дулово не е изграден,защото има законово регламентирани ситуации, при които той трябва да се изгради.Има изграден Общински кризисен екип с моя заповед РД-04-212/ 27.03.2020г. Лицата включени в него се ангажират с оперативното изпълнение на заповеди и указания на Министерство на здравеопазването.

По въпрос 3.

Относно предприетите мерки за борба с COVID -19 на територията на община Дулово

1.Строг пропускателен режим в сградата на община Дулово
-не се допускат повече от двама граждани за различите работещи звена
– работи едно гише в служба ГРАО
– на касата се допуска само по един гражданин
– Данъчна служба работи, като за гражданите е осигурен самостоятелен вход

2. В сградата на общината се извършва няколкократна ежедневна дезинфекция

3.Осигурени са маски и ръкавици за еднократна употреба на всички работещи служители

4.Извършва се дезинфекция по целия център, автогара и МБАЛ–Дулово, два пъти дневно.

5.Социалните услуги ЦСРИ и ЦОП – преустановиха дейността си с потребители и изпълняват препоръки на АСП за онлайн връзка.

6.Резидентните услуги – ЗЖ, ЦНСТ 1 и 2 и ДПЛПР с.Правда изпълняват следните инструкции:
– няколкократна ежедневна дезинфекция на помещенията
– разяснителни беседи на потребителите
– строг режим на достъп до услугата
-поддръжка на личната хигиена на потребителите

8.Домашен социален патронаж – работи под строг хигиенен режим. Доставката на храна по домовете се извършва от екипи, които са оборудвани с необходимите предпазни средства.

9.Удължено е времето за раздаване на храна от Обществена трапезария към ФСЗ,за да се избегне струпване на хора.

10.На всички социални услуги са предоставени маски, както за служителите така и за потребителите.

11.ЦОП пренасочи дейността си към възрастни, самотно живеещи и болни хора, като изпълнява поръчки за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства с рецепта.

12.Народните читалища – преустановиха дейността си.

13.Детски градини – преустановиха дейността си.

14.Преустановена е дейността на пазарите на територията на община Дулово.

15.Пенсионерските клубове – преустановиха дейността си.

16.По всички кметства са раздадени дезинфектанти и маски.

17. За кметствата от всички населени места на територията на община Дулово са осигурени пръскачки за дезинфекция.

18.Между институционална връзка с РУП- Дулово и РЗИ –Силистра.

19.Не се допускат граждани без предпазни средства в сградата на общинска администрация.

На същите се предоставят маски от охраната на входа.
20.Осигурени са дозатори с дезинфектант на входа на общината.

21.Поставени са материали на информационно табло пред сградата на общината и във фоайето на администрацията относно предпазване и инструкции за защита от COVID-19.

22.На входа на общинска администрация при охраната за улеснение на гражданите са оставени размножени Декларации във връзка с пропускателния режим до областните градове.

23. Следи се телесната температура, както на общински служители, така и на гражданите влизащи в сградата на общинска администрация.

24. Всички служители попадащи в рискови групи са уведомени, че по тяхно желание могат да ползват платен или неплатен отпуск;

25. С моя заповед забраних използването на автомати за кафе и топли напитки разположени на открито и закрито.

Ежедневно получаваме информация за броя на карантинираните на територията на община Дулово от РЗИ – Силистра.

По въпрос 4.

Общински съвет е принципал на МБАЛ – Дулово, затова въпросът ви е некоректно адресиран и би следвало да бъде отправен към него, но съм готов да отговоря. Има издадена заповед на Министъра на здравеопазването с инструкции , за това кои болни с COVID-19 са показани за лечение в нашето лечебно заведение. На този етап медицинския персонал е обезпечен с предпазни маски, ръкавици, шлемове и калцуни. Заявени са и други предпазни средства, които до този момент не са доставени.
На проведена среща с представител на „БРАТЯ ПЕПЕЧ ООД”, на която присъстваха народният представител Алтимир Адамов и управителя на МБАЛ – Дулово д-р Попов, бизнесменът заяви готовност за дарение в размер на 15000лв. Анализирайки ситуацията преценихме, че от такова дарение има най-голяма нужда МБАЛ – Дулово. Изразявам искрената си благодарност към дарителите!

По въпрос 5.

Всички работещи в общинска администрация са обезпечени с маски, дезинфектанти и ръкавици, както и такива се предоставят на всички граждани, които посещават общинска администрация за услуги. От 30.03.2020г. на същите се измерва телесна температура и се прави дезинфекция на ръце.

По въпрос 6.

Поради финансови причини и ограничен човешки ресурс, дезинфекцията се извършва в централните части, детски площадки, МБАЛ –Дулово, автогара – Дулово и места, където има струпване на хора. Не виждам смисъл от предписания за кметовете на кметства от моя страна, при условие, че има издадени заповеди и инструкции от Министерство на здравеопазването, които са задължителни за всеки.

По въпрос 7.

Към този момент изразходваните средства са от параграф Ликвидация на последици от бедствия и аварии, където е заложена сумата от 6960лв. На редовното заседание на Общински съвет Дулово на 31.03.2020г., предложих сумата от този параграф да бъде завишена с 29100,които са за сметка на празници на селата и културен календар, за мероприятия, които няма да се реализират в периода на извънредно положение. За съжаление предложението беше отхвърлено от съветниците на ДПС.

По въпрос 8.

Поради технически причини временно достъпа до сайта на община Дулово е възможен през Интернет Еxplorer, но не и през Google. Не мога да се съглася с критиката за съществуване проформа на радио Дулово, тъй като това не отговаря на истината. Лично мое мнение е, че това е преценка на лица, които не слушат радио Дулово.Ежедневно по местното радио тече информация във връзка с COVID – 19, както и други актуални новини. В община Дулово има изградена общинска организация на БЧК, която кореспондира с областната организация на БЧК, а не с Областния кризисен щаб.

По въпрос 9.

По мое предложение на редовно заседание на Общински съвет – Дулово на 31.03.2020г.,се прие решение – наемателите на общински имоти и помещения ще бъдат освободени от заплащане на наем и такси за периода на извънредното положение. Срокът за плащане на местни данъци с отстъпка от 5% се удължава до края на месец юни 2020г.

Очаквайте продължение…

Както обещах вчера, днес публикувам продължението на отговорите на въпросите зададени ми през социалната мрежа. Постарах се да бъда изчерпателен и подробен в името на прозрачното управление на община Дулово.

По втора част на въпросите

По въпрос 1.

За 2019г.в община Дулово са сключени 20 граждански договора. За всяка календарна година броя на гражданските договори е променлив./в зависимост от условията, които налагат сключването им/.Цитираните суми от вас по приложение 8, не са предвидени за граждански договори, а за лица назначени по служебни правоотношения./държавни служители/

По въпрос 2.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПМС ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Изпълнени през 2019г.

1. Текущ ремонт на улица „Н.Петков- Б К С ”, град Дулово – 29 090 лв.
2. Текущ ремонт на улица „ Одрин ”, град Дулово – 60 000 лв.
3. Текущ ремонт на улица „ Златен клас ”, гр. Дулово – 27 170 лв.
4. Текущ ремонт на улица „ Тракия ”, град Дулово – 6 355 лв.
5. Текущ ремонт на улица „ Преслав ”, град Дулово – 10 490 лв.
6. Текущ ремонт на междублокови пространства ЖБ Чайка – 69 950 лв.
7. Текущ ремонт на улица „ Дунав ”, село Черник – 40 000 лв.
8. Текущ ремонт на улица „ Железарска”, село Черник – 29 930 лв.
9. Текущ ремонт на улица „ Трета ”, село Златоклас – 30 865 лв.
10. Текущ ремонт на улица „ Първа”, село Долец – 62 885 лв.
11. Текущ ремонт на улица „ Трета”, село Долец – 27 695 лв.
12. Текущ ремонт на улица „ Четвърта”, село Долец – 23 145 лв.
13. Текущ ремонт на улица „ Янтра ”, град Дулово – 39 820 лв.
14. Текущ ремонт на улица „ Йордан Йовков ”, град Дулово – 35 285 лв.
15. Текущ ремонт на улица „ Александър Стамболийски”, град Дулово – 30 865 лв.
16. Текущ ремонт на улица „ Никола Вапцаров”, село Окорш – 70 125 лв.
17. Текущ ремонт на улица „ Ропотамо”, село Окорш – 23 940 лв.
18. Текущ ремонт на улица „ Васил Коларов”, село Правда – 83 300 лв.
19. Текущ ремонт на улица „ Искър”, град Дулово – 159 755лв.
20. Текущ ремонт на улица „ Стара планина”, село Окорш – 74 650лв.
21. Текущ ремонт на централен площад в село Окорш – 42 440лв.
22. Текущ ремонт на централен площад, село Долец – 7 175 лв.

За изпълнение през 2020г.
23. Текущ ремонт на улица „ Втора ”, село Руйно – 50 000 лв.
24. Текущ ремонт на улица „ Стефан Караджа”, село Межден – 100 000лв.
25. Текущ ремонт на улица „ Зли дол ”, село Правда – 90 000 лв.
26. Текущ ремонт на улица „ Единадесета ”, село Грънчарово – 40 000 лв.
27. Текущ ремонт на улица „ Трета”, село Водно – 40 000 лв.
28. Текущ ремонт на улица „ Осми март”, село Секулово – 80 000 лв.
29. Текущ ремонт на улица „ Първа”, село Козяк – 40 000 лв.
30. Текущ ремонт на улица „ Шеста”, село Златоклас – 60 000 лв.
31. Текущ ремонт на улица „ Тринадесета”, село Раздел – 40 000 лв.
32. Текущ ремонт на улица „ Четиринадесета”, село Раздел – 60 000 лв.
33. Текущ ремонт на улица „ Камчия”, гр. Дулово – 50 000 лв.
34. Текущ ремонт на улица „ Втора”, село Яребица – 110 000лв.
35. Текущ ремонт на улица „ Първа”, село Боил – 50 000 лв.
36. Текущ ремонт на път IV-70009 Секулово – Скала – 40 000 лв.
37. Текущ ремонт на междублокови пространства в гр. Дулово – 165 070лв.
Уважаеми съграждани,
Обърнете внимание на разпределението и изпълнението през 2019г. и сами си отговорете на въпроса, дали е възможно „повече от половината улици” да се асфалтират в деня за размисъл или в изборния ден – поредна лъжа!
По въпрос 3.
Разходите с Общински характер във Функция „Социално подпомагане и грижи“, дейност „Домашен социален патронаж“, разкрита през 08/1978 година, предвидени в проекто бюджет 2020 в размер на 174 000 лева, са за сметка на събраните такси от потребителите и Изравнителната субсидия определена по формула от Министерство на финансите на база брой потребители на социални услуги, брой деца в детски градини и ученици, която се определя всяка година от МФ и се превежда на общините пропорционално: 50% до 20януари, 25% до 20 юли и25% до 20 октомври.
Дейността „Домашен социален патронаж“ е местна дейност и тя се финансира от обща изравнителна субсидия, която е предназначена единствено и само за извършване на разходи в местните дейности и постъпленията от таксите на обслужваните лица.
Не е вярно, че функция „Социално подпомагане и грижи“ в проекто бюджета за 2020 година е дофинансирана от собствени приходи на общината.

По въпрос 4.
По отношение на наемни цени за мери и общински земи, решенията се приемат от Общински съвет, а вие имате достъп до тях.

По въпрос 5.

Канализацията на новопостроената детска градина е включена в проекта и е законна.

По въпрос 6.

Външното ел.захранване на новата детска градина не е включено в проекта и е за сметка на инвеститора. Електро-преносния кабел е закупен със средства на инвеститора.

По въпрос 7.

Сключения през 2012г договор е изпълнен, в резултат на което е изготвен работен проект за доизграждане на канализационната мрежа. Самото строителство не е обект на финансиране по цитирания договор. Поради промяна в условията на ОП „Околна среда”, към настоящия момент финансиране за строителство – няма.

По въпрос 8.

Поради технически причини специализирания автомобил ИВЕКО – не може да се използва по предназначение. При встъпването ми в длъжност през 2011г. – каналочистачната машина беше неизползваема.

По въпрос 9.

Това е голям проблем за много общини.Тези отчисления са почти половината средства от предвидените средства в план-сметка „Чистота”, която е приета от Общински съвет. За да се осигурят средствата по план-сметката на общината, неизбежно трябва да се увеличи такса смет изразена в промили, за което кмета няколкократно е правил предложения, но безуспешно.
В новия бюджет се предвиждат само отчисленията за 2020г. Старите се начисляват, когато се изплащат, защото са наше вземане, а не задължение.

По въпрос 10.

През годините е имало такива случаи – не само в с.Поройно и от страна общинска администрация е реагирано навреме при констатиране или при подаден сигнал. Периодично се извършват проверки за незаконно присъединяване към улично осветление и се вземат незабавни мерки.

Бъдете живи и здрави, и се пазете!

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.