„Положението е извънредно“ – Общината застрахована при Маджо

автор : Димитър Пецов /Граждански контрол/

Извънредното положение служи като специално основание за вземане на различни решения както на национално ниво, така и на общинско, при което се избягват някои законови процедури, които се спазват при нормални обстоятелства.

Такива са и две решения за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки на Кмета на Община – Силистра от последните дни – от 18 и 23 март, за възлагане на услуга с предмет „Неотложно сключване на застраховки за нуждите на общината“ – решенията вижте на http://poruchki.silistra.bg . С тях услугите за застраховки на автомобилите на общината и сградите общинска собственост се възлагат по спешност на едно застрахователно дружество – ЗАД „Асет иншурънс“. Това става чрез процедура по договаряне без предварително обявяване по чл.79 ал.1 т.4 от ЗОП във връзка чл.18 ал.1 т. 8 . Тази процедура се прилага по изключение от другите процедури по ЗОП, с които при нормални обстоятелства се осигуряват състезателност, конкурентност и равнопоставеност между различни участници.

Тази спешност, която елиминира конкуренцията и състезателността е мотивирана в решенията с основения аргумент – въведеното извънредно положение от НС. Като възложител по закон, с решенията кметът на Община-Силистра обявява в случая, че ще сключи договор и ще възложи на ЗАД „Асет иншурънс“, като единствен поканен от него застраховател, да застрахова автомобилите на общината, имотите и, както и служителите от Общинско предприе „Регионално депо за битови отпадъци“ за рисковете от трудова злополука.

ЗАД „Асет иншурънс“ е регистрирано през 2014 г. и чрез лицата и компаниите – учредители, включително и „Асет интернешънъл банк“ (акционер), се свързва с Младен Михалев – Маджо, един от босовете на силовата групировка от 90-те години СИК. Повече за регистрацията и връзките тук https://www.google.com/…/2286212_kfn_licenzira_zastraho…/amp

С какво се мотивира използването на тази процедура ?

В решенията, в раздел „Мотиви за избор на процедура“, е записано : „ Предвид скорошното изтичане на застрахователните полици на автомобили и имоти общинска собственост е необходимо неотложно сключване на застраховки…“ !?!. Полиците са едногодишни и изтичането им е нормален процес, който общината следи всяка година и не би трябвало да води автоматично до неотложност и спешност. Какво би станало, ако всяко изтичане на застраховка води до спешност и неотложност и обосновават прилагане на изключителна процедура?
По-нататък пише: С оглед на въведеното извънредно положение от НС, не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените за открита или състезателна процедура с договаряне….както и това, че дружеството е застраховало същите обекти и миналата година“. В решението за застраховките за трудова злополука на РДБО се използват същите основания за спешност и неотложност – скорошното изтичане на застраховките и въведеното извънредното положение, което е извънредно обстоятелство. Не е посочено само, че дружеството е застраховало миналата година.

Освен това въпросната процедура – „Бърза писта“ по ЗОП засяга начина, по който се провежда договарянето – ограничава конкуренцията, но не означава задължително да се избере само един изпълнител. Особено ако има и други изпълнители на същата услуга, а такива безспорно има. Законът дава възможност при определени обстоятелства възложителят да ограничи конкуренцията по изключение, като той може да отправи покани до определени възможни изпълнители на посочената услуга. Така е според указанията за провеждане на процедурата договаряне без предварително обявяване, публикувани на страницата на АОП. В тях пише: „ …При правно основание, което не изисква предметът да се реализира от конкретно лице/а и е обективно възможно да се осигури конкуренция, възложителят би могъл да покани повече от един участник и да възложи договора въз основа на избор в състезателни условия.. „. Тоест, освен че използваната процедура трябва да е изключение, ограничаването само до един изпълнител също се препоръчва да е изключение и то трябва да се прави, ако няма други възможни изпълнители на същата услуга. А изпълнители на такива застрахователни услуги в случая обективно не липсват и могат да бъдат поканени. Защото целта на закона е да се насърчи конкуренцията и състезателността, дори при изключителни обстоятелства. Законът за мерките и действията по време на извънредно положение, в сила от 13 март, постановява, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се изпълняват само за определени дейности – чл. 13, сред които не са застрахователните услуги. Даже напротив, законът създава възможности за удължаване на срокове.

Договарянето само с един възможен-изключителен изпълнител не е обосновано в мотивите на решението. Изтъква се факта, че избраното дружество е застраховало и миналата година същото имущество. Тоест имаме нещо като подновяване на годишен абонамент с нова обществена поръчка, само че в ситуация на спешност. Но това не е основание според ЗОП за избиране отново на същия изпълнител и тази година. Основание за избор само на определен изпълнител може да бъде, ако се придобива уникално произведение на изкуството, ако липсва конкуренция поради технически причини или наличието на изключителни права, вкл. на интелектуална собственост (чл.79 ал.1 т.3 ЗОП), но случаят не е такъв.
Ето затова законът изисква да се посочат от възложителя в решението и поканените възможни изпълнители на услугата. В полето за това обаче кметът е записал, че няма да посочи такива, защото няма да прилага това изискване (на чл.64 от Правилника за прилагане на ЗОП), защото ще сключи договор със ЗАД „Асет иншурънс“.

Всъщност компанията е станала основен застраховател на имуществото на общината, което подлежи на задължително застраховане, от 2017 г., показват отчетите за имуществото, които се представят пред ОбС. И тенденцията очевидно е да увеличава дела си и чрез общинските предприятия. И изглежда, че сега към избора се е добавил елемент на спешност.

Какво застраховаме при Маджо

Според отчета на кмета за общинската собственост за 2019 г., който беше приет на последното заседание от общинските съветници, имотите обхващат „цялата застроена публична общинска собственост“, която кметът управлява – като сградата на Общински съвет-Силистра, сградата на общинската администрация и сградите на кметствата. Попада също Дунавския парк, Градинката с паметника на 31-ви полк и гробищните паркове на гр. Силистра,

Другите застраховани имоти са частната общинска собственост, определени с Решения №, № 962 от 31.01.2019 г. и 1010 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Силистра – основно спортни обекти, клубове на пенсионера и инвалида, здравни служби, имотите – предоставени на общинските предприятия, на звена на държавна бюджетна издръжка, както и моторните превозни средства.

Всички тези знакови обекти и имущество се застраховат от няколко години от ЗАД „Асет Иншурънс”“. Естествено след проведени процедури по ЗОП.

Прогнозната обща цена на застраховките според решението е за 55 882.35 лв. без ДЗП. От тях за автомобилите даваме 44 117.70 лв. без 2 % ДЗП(данък върху застрахователната премия) – което включва автокаско, гражданска отговорност, застраховане на местата и зелена карта и 11 746.70 без 2 % ДЗП за недвижимите имоти. За служителите на РДБО стойност е 980 лв. без ДЗП. Средствата се осигуряват от бюджета на общината.
Откакто застрахова общината компанията е изплащала и обезщетения – в различен размер, повечето в рамките на 1000 и 2000 лв., но има едно по-голямо от 8 хил.лв., показва проверката на Граждански контрол в годишните отчети на кмета за имуществото, което не изглежда като лош баланс във вреда на застрахователя.
Конкретният случаят поставя въпроса по принцип дали решенията се мотивират в интерес на гражданите или в полза на определени лица и дали извънредното положение не се използва за нещо за това?
Сумата по поръчката не е голяма, тя е малка обществена поръчка, но практиката, която е установена през последните години в общината, по начина по който се сключва и отчита, по-скоро дава основание да се говори за годишен абонамент за определена услуга към определен застраховател, който абонамент се подновява всяка година чрез процедурите по ЗОП, като се елиминира конкурентността.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.