Физически и юридически лица могат да кандидатстват с проекти по „Транснационални партньорства“

проекти снимка община силистра

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

Повече информация можете на намерите на следния линк:
https://esf.bg/fizicheski-i-juridicheski-lica-mogat-da-kan…/

източник : Община Силистра

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.