Документация съдържаща лични данни е разпръсната около сградата на Община Силистра (ВИДЕО и СНИМКИ)

документация община силистра иво брезоев.jpg2

Десетки листи с документация хвърчат около сградите на Общината, Съда и Прокуратурата в Силистра. Читатели се свързаха с нас и ни изпратиха снимки и видео на случващото се, като изразиха подозрение, че произходът на документите е от сградата на Общинска администрация, която в момента е в ремонт. От снимките ясно се вижда копие на лична карта, а според хората тя не е единствената. Става въпрос за документация свързана с приемните семейства в Силистренско. Случката повдига въпросът, защо пред всяка институцийка и за всяка услуга, попълваме декларации за лични данни, след като точно голяма част от държавните институции злоупотребяват, умишлено или не, най-много с тях (всички помним скандалът с изтеклите данни от НАП).

Leave a Reply