Депутати са се срещнали с ръководството на Русенския университет

Русенски университет уики (1)

Четирима депутати от Русенския избирателен район – Пламен Нунев, Добрин Данев, Искрен Веселинов и Бюрхан Абазов, са се срещнали днес с ректорското ръководство и деканите на факултетите на Русенския университет. Това съобщават от висшето училище в града.
Инициатор на срещата е бил ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев, а целта – обсъждане на законодателните промени в областта на висшето образование. Обсъдени са били основните предизвикателства пред висшето училище, представени са били и неговите стратегически приоритети.
Проф. Белоев е отбелязал, че чрез своя широк спектър от специалности в различни професионални направления – общо 23, Русенският университет е изцяло ориентиран към потребностите на регионите, които обслужва. Същевременно той е единственото държавно висше училище в областите Русе, Разград, Търговище, Силистра, Видин и Монтана, откъдето са и близо 90 на сто от приеманите студенти. От особено значение за икономическото развитие в тези региони и справянето с демографската криза е запазването на многопрофилността на русенското висше училище.
Проф. Белоев е представил и важната задача за превръщането на кампуса на Русенския университет в смарт кампус и смарт студентско градче. По думите му подобряването на социално-битовите условия на живот на студентите би довело до повишаване на тяхната удовлетвореност и добра успеваемост.

източник :  /Мартин Пенев, БТА/

Leave a Reply