Четири институции в Силистра ще опазват околната среда чрез разделно събиране на отпадъци

екопак от сайта на екопак

Споразумение за партньорство са сключили днес община Силистра, Целодневната детска градина /ЦДГ/ „Мир“, Професионалната земеделска гимназия /ПЗГ/ „Добруджа“ и Домът за стари хора с физически увреждания в с. Айдемир, съобщиха от общината.
Те се ангажират да събират разделно и да предават събраните хартия и пластмаса. Според текста на документа всяка от страните участва в дейността по това споразумение. Община Силистра се ангажира да предостави за безвъзмездно ползване 15 съда за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло. ЦДГ „Мир“, ПЗГ „Добруджа“ и Домът за стари хора в Айдемир се ангажират да събират разделно и да предават хартията и пластмасата на ПЗГ „Добруджа“. Гимназията се ангажира да рециклира хартията и да предоставя листи за писане и рисуване на детската градина.

източник :  /Пеню Николов, БТА/

Leave a Reply