Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи спирането на ТИР-овете в гр. Силистра

омбудсман ковачева от сайта на омбудсмана (1)

Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи жителите на гр. Силистра, като в сряда – 26.02.2020  г. , ден преди заседанието на местния общински съвет, на което бе гласувано предложение за спирането на преминаването на ТИР-ове през града, изпрати препоръка до председателя му д-р Мария Димитрова. В писмото, адресирано  също и до министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и на околната среда и водите Емил Димитров, доц. Ковачева категорично настоя да бъдат предприети адекватни мерки за ограничаване преминаването на ТИР-ове през града.

Вчера, 27.02.2020 г., на своето заседание, Общинският съвет на гр. Силистра гласува забрана за трафик на тежкотоварни автомобили в градската територия.

Повод за препоръката на Омбудсмана  станаха жалби на граждани, които чакат с години проблемите им с денонощния шум от повишения трафик на тежкотоварни автомобили, замърсяването и опасността от инциденти, да бъдат разрешени от компетентните власти. Те настояваха трасето за преминаване на тежкотоварни автомобили да бъде изведено извън града, както и за възобновяване работата на изградения преди години фериботен комплекс за връзка по р. Дунав между Силистра и румънския град Кълъраш.

„Жителите на гр. Силистра са подложени от дълги години на непрестанен стрес и тормоз от преминаващите в непосредствена близост до домовете им тирове, което застрашава живота и здравето им, руши се и тяхната собственост“, написа омбудсманът в препоръката си.

        В нея доц. Ковачева подчерта, че през 2006 г. в западната индустриална зона на града е изграден терминал за нова фериботна линия върху площ от 65 189 кв. м, а проектът е финансиран със средства по Програма ФАР BG 0107.01, но впоследствие експлоатацията му е била преустановена.

       „Увеличеният капацитет на румънския фериботен превозвач междувременно води до струпване на тежкотоварен трафик към съществуващия „стар“ ГКПП в Силистра, като пренатоварването на инфраструктурата рефлектира съществено върху качеството на жизнената среда в града.  Гражданите, живеещи на ул. „Дръстър“ и други улици в непосредствена близост до КПП се оплакват от постоянен дискомфорт, включително и през нощните часове, както и условия, застрашаващи пътната безопасност в засегнатата зона на преминаване, която е силно урбанизирана“, подчертава омбудсманът.

Доц. Диана Ковачева обръща внимание, че по предложение на Комисията по безопасност на движението през 2016 г. от Община Силистра е приложен проект за реорганизация на товарното движение по обходен път на града и път I-7 от км 1+700 до км 2+400, ул. „Добрич“.

„Със съдействието на Областния управител на Област Силистра и Окръжен съвет Кълъраш през втората половина на 2019 г. са проведени двустранни срещи, като са поети ангажименти за възстановяване на фериботната връзка „Силистра – Кълъраш“ до началото на 2020 г. Поради продължаващото въпреки тези мерки отсъствие на практически резултат за подобряване на ситуацията в града, жителите на Силистра подновяват проявите на недоволство. Група от общински съветници през м. февруари т.г. внасят предложение за временна забрана за преминаването на тежкотоварни автомобили над 3.5 т, включено в дневния ред за заседанието на Общинския съвет на 27.02.2020 г.“, посочва още доц. Ковачева до двамата министри и ОбС-Силистра.

Тя подчертава, че резултатите от направена оценка на Регионална здравна инспекция – Силистра за шумовото натоварване в града през 2019 г. са показали, че в две точки, попадащи на трасето на тежкотоварните автомобили, има превишаване на граничната стойност на еквивалентното ниво на транспортен шум, включително и при ГКПП-Силистра.

„В хода на образуваната от институцията на омбудсмана проверка са получени информация и становища от кмета на Силистра, Областна дирекция на МВР – Силистра и РИОСВ Русе. От направеното проучване се констатира също, че по повод увеличаването от 2014 г. на капацитета на действащата фериботната линия Силистра-Кълъраш, няма данни да е извършвана оценка на въздействието върху околната среда на българска територия“, акцентира омбудсманът. И  допълва, че към момента не е приключила и процедурата за оценка на въздействието върху околната среда по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия румъно-български участък на река Дунав“.

В препоръката си омбудсманът изрази подкрепата си към внесеното от общинските съветници предложение за временна забрана за преминаването на тежкотоварни автомобили, което беше разгледано вчера от Общински съвет – Силистра, като акцентира, че по този начин ще се осигури необходимото технологично време за трайното разрешаване на проблема с участието на всички заинтересувани страни.

„Като защитник на правата и интересите на гражданите се обръщам към Вас по компетентност, включително с оглед на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст на нотифицирания проект или самостоятелно на утвърдения Инвестиционен проект „Организация на товарното движение по обходен път на гр. Силистра и път I-7 от км 1+700 до км 2+400, ул. „Добрич“, гр. Силистра“, завършва препоръката си омбудсманът с настояване за решаване проблемите на гражданите.

 Препоръката тук

източник : Омбудсман на Република България

Leave a Reply