Дни на отворени врати в РЗИ – Силистра

РЗИ Силистра общинско кабелно радио

*През месец януари 2020г. заболеваемостта от чревни инфекции е по-ниска в сравнение с предходния месец

В изпълнение на мероприятия, във връзка с Националната АНТИСПИН кампания 2020г., РЗИ- Силистра обявява Дни на отворен врати в периода от 11-14 февруари 2020г.
от 8:30 ч. до 12:00 ч. в стая 310 на ІІІ-ти етаж на инспекцията с адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ № 82.
На желаещите граждани и гости в Силистра и селищата от област Силистра се предоставя възможност за безплатно консултиране и тестване за ХИВ с бърз тест, уточняват от дирекция „Обществено здраве“ към инспекцията.
През месец януари 2020г. заболеваемостта от чревни инфекции е по-ниска в сравнение с предходния месец, информират от РЗИ-Силистра. Регистрирани са 13 болни при 24 за декември 2019г. Броят на недиференцираните ентероколити е 13 при 17 за предходния месец. Няма регистрирани болни с ротавирусен гастроентерит. Не са съобщени бактериални инфекции.
През месеца няма съобщени взривове от чревни инфекции.
Регистриран е един болен с остър вирусен хепатит тип С
Броят на дихателните инфекции продължава да нараства – регистрирани са 39 заболели, а през месец декември 2019г. броят им е бил 34. Увеличението се дължи на повишената заболеваемост от варицела – 38 болни за януари, докато за месец декември 2019г. са регистрирани 31 болни. През месеца един пациент е заболял от скарлатина.
Съобщен е един пациент с Лаймска борелиоза.
Регистрирани са двама болни от Ехинококоза от общините Главиница и Ситово.
През пета седмица на 2020г. заболяемостта от респираторни инфекции в област Силистра рязко се покачи и достигна епидемични стойности. Вследствие на това от 29.01.20 бяха обявени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекциите. През януари 2020г. са регистрирани 282 заболели с ОРЗ сред наблюдаваното население от гр. Силистра при 112 за декември 2019г. Най-засегнати са децата във възрастова група 5-14г., следвани от групата 15-29г. и 0-4г., останалите групи са представени по-слабо. От изпратените проби от пациенти с грипоподобна симптоматика във вирусологична лаборатория на НЦЗПБ бяха изолирани положителни резултати за грипен вирус в 40% от пробите – доказа се циркулация на грипен вирус тип А /H1N1/ и A /H3N2/.
Здравните инспектори от дирекция ,,Надзор на заразните болести” са извършили 58 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.), проверки по надзора на острите вяли парализи, както и във връзка със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения, съобщи д-р Боряна Кочева от дирекция „Надзор на заразните болести“ в Регионалната здравна инспекция в града.
В 6 обекта е извършен противопаразитологичен контрол във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
Извършени са епидемиологични проучвания на 14 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
През периода са връчени 5 предписания за предприемане на противоепидемични мерки. Имунизационни паспорти – 8 бр.Изследване на автоклав – 1 бр., Становища за класификация на отпадъците – 5 бр. Заверени и вписани в регистъра са 73 здравни книжки, поясни д-р Кочева.

източник : Общинско кабелно радио – Силистра

снимка : Общинско кабелно радио – Силистра

Leave a Reply