РЕКИЦ ”Читалища” Силистра организира работна информационна среща с експерти от НАП и НСИ

Регионален експертно-консултантски и информационен център ”Читалища” Силистра организира работна информационна среща с експерти от Национална агенция за приходите и Национален статистически институт Силистра, която ще се проведе на 18 февруари 2020 г./вторник/ от 10 ч.в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека” гр. Силистра. Читалищата предварително трябва да са снабдени с формуляр годишни отчети за дейността на НПО от страницата на НСИ или да закупят от Изчислителен център Силистра, който да попълнят с молив. Имащите електронен подпис, да го носят със себе си.

За въпроси и информаци на тел: 0897992559 – ст. експерт Мария Неделчева.

източник : Версинаж

снимка : Pixabay

Leave a Reply