Заместник-министърът на земеделието, Вергиния Кръстева се срещна със силистренски земеделци

С дял от около 20% от общата брутна добавена стойност за 2018 г. аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра като цяло. По този показател Силистренска област е водеща в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в Силистра.

Тя заяви, че земеделските производители в област Силистра са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер 517,5 млн. лв. от 2014 г. до момента, което представлява 3,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

Заместник-министър Кръстева запозна земеделските стопани с концепцията на Министерство на земеделието храните и горите и ДФ „Земеделие“ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия. „Очакваме този фонд да стартира през 2021 г. със защита от градушки, а в последствие да покрива и други рискове, като засланяване и суша. Земеделските производители могат да се включат в него напълно доброволно чрез определени вноски, като при настъпило събитие фондът ще изплаща обезщетение на стопаните“, уточни Кръстева. Пред над 100 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

източник : Радио Шумен

снимка : МЗГХ

Leave a Reply