Библиотеката предлага на своите читатели безплатен достъп до образователната платформа „Уча.се“

Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра предлага отново на своите читатели безплатен достъп до образователната онлайн платформа Уча.се. Всеки регистриран потребител може да се възползва от ресурсите, които сайтът предлага, на място в библиотеката – Детски отдел, Справочно-информационен център и Филиал 2.

Уча.се предлага на учениците над 15 000 видео урока и теста от предучилищна подготовка и по всеки предмет и клас. Материалите, покриват 97% от материала, изучаван в училище от І до ХІІ клас, който е съобразен с държавните образователни стандарти.

Leave a Reply