Част от дейността на силистренското „ДАИ“ минава към Русе

Промени в дейността на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (по-известна като „ДАИ“). Те се касаят до издаването на лицензи, контролната и административно наказателната дейност. Организирането на изпитите на кандидатите за водачи също ще бъде променено, съобщиха от Министерския съвет.

С цел подобряване на контролната и административно наказателна дейност са предвидени структурни промени в агенцията. Ще бъде въведена тристепенна система, която включва осем регионални дирекции с контролни функции, вместо сега съществуващите 27 областни отдела.


Областните отдели ще запазят административните си функции по обслужване на граждани, както и дейностите по провеждане на изпити на кандидатите за водачи. Контролната дейност ще бъде организирана в осемте регионални дирекции – София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца. В рамките на новите дирекции ще има 8 или 9 контролни екипа, с изключение на София, като ще се осигурят над 15 екипа.

Силистренска област ще попадне под юрисдикцията на Русе.

снимка : pravatami.bg

Leave a Reply