Общински съвет – Силистра Ви кани на поредното си открито заседание – утре

П О К А Н А№ 4

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.64 ал.2, т.1 и чл.65 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Силистра
на 30.01.2020г. ( четвъртък) от 9:30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния

Призоваваме всички будни и заинтересовани от бъдещето си граждани, да присъстват при възможност, за да упражнят своя граждански контрол.
Вижте какви въпроси ще се гласуват на заседанието:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Leave a Reply