От 2020 самоосигуряващите се земеделци ще декларират доходите си само онлайн

НАП

Формулярите се подават чрез персонален код на приходната агенция

От 2020 г. самоосигуряващите се лица ще подават данъчните си декларации само по електронен път. Към момента това бе задължително само за фирмите, съобщиха от офиса на Националната агенция за приходите. Това се отнася и за лицата, извършвали дейност през 2019 година като регистрирани земеделски производители и подавали в това си качество декларации за самоосигуряващо се лице. Онлайн подаването на годишния формуляр става чрез ПИК /Персонален идентификационен код/ на физическото лице, който се издава безплатно от всеки един от офисите на приходната агенция в страната.

От 2020 г. работодателите няма да издават на работниците си служебни бележки за изплатените доходи и удържаните данъци и осигуровки. Задължените лица ще подават в НАП само годишна данъчна декларация и няма са се налага да прилагат към нея въпросните бележки. Фирмите обаче ще трябва да изпращат в НАП до 28 февруари всяка година цялата информация за доходите и удръжките на служителите си. Приходната агенция автоматично ще прехвърля получените данни в данъчните досиета на гражданите и в годишните им подоходни декларации. По този начин значително ще се опрости попълването и подаването на годишните формуляри по електронен път.

Тъй като фирмите ще трябва да изпращат данните в приходната агенция до края на февруари, срокът за ползване на 5% процента отстъпка за ранно деклариране и плащане на годишния данък ще бъде удължен до 31 март.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.