Юлиян Найденов : балансът на бюджета ще бъде нарушен, ако отпуснем 300 000 лева за подпомагане на деца (ВИДЕО)

31924525_1898174700206606_3481135971968221184_n (2)

Това беше отговорът на кмета по повод предложението на Светлана Великова, направено на Публичното обсъждане на „Бюджет 2020“ за отпускане допълнителни средства по следните направления :

1.Задължава Кметът на Община Силистра в  бюджет 2020г. да предвиди допълнително средства  в размер на 100 000 лв. за поемане на разходите за храна на децата от 6м. до 3г., ползващи услугата на Детска млечна кухня – функция „Здравеопазване“ – 40 431, §10-00 – издръжка, които да бъдат осигурени  от собствени приходи на общината.

           2. В § 42-14 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” – за 2020 г. да се заложат  100 000 лв. от собствени приходи за стимулиране на  родители и семейства от Община Силистра с  еднократна помощ от 1000 лв.  при раждане на второ и трето дете.

         3. Във функция „Образование“- Детски градини, §10-00- издръжка да се предвидят 130 000лв. за покриване разходите за храна за децата от III до IV група – задължително обучение /615 деца/.  Средствата да се осигурят от собствени приходи.

Според д-р Найденов Общината няма нужните средства, за да подпомогне младите семейства и малките им деца по този начин. Без да вземаме страна в дискусията ще приведем само една част от разходите, които прави Община Силистра за други дейности:

  1. 630 000 лева за Озеленяване
  2. 103 500 лева за „други дейности по опазване на околната среда“, без да е описано какви точно са те.
  3. 273 000 лева за Общински пазари и тържища – ОП „Пазари и паркинги“
  4. 126 000 лева за Приюти за безстопанствени кучета, където работели седем души

Това намерихме като пример само за десетина минути. А може би поне едно от предложенията щеше да бъде прието, ако те не идваха от „опозиционен“ общински съветник, какъвто е Светлана Великова? За съжаление като тенденция се откроява нежеланието на управляващите от ГЕРБ, да водят какъвто и да било градивен диалог с различномислещите си съграждани. Неслучайно от мнозинството в Общински съвет не позволиха нито една Постоянна комисия към Съвета да бъде председателствана от човек извън „управляващите“. По този начин те затвърдиха първоначалното впечатление, че партийната принадлежност ще бъде фактор и в този мандат и дори добрите предложения ще бъдат пренебрегвани, ако идват от „грешната“ страна. С две думи – „управляващите“ отново ще гледат на съгражданите си като „свои“ и „чужди“ . Пресен пример за това е предложението на общинския съветник Златко Куртев, всички 33-ма съветници да се подпишат под искане, което да бъде изпратено до компетентните органи, за предприемане на спешни мерки относно печално известното „кръстовище на смъртта“ (искането четете ТУК). Писмото-подписка разбира се, беше пренебрегнато от мнозинството без каквито и да било аргументи, но всеки здравомислещ човек може сам да си направи извода – предложението, макар и добро не е дошло от правилната страна. Затова не беше и прието.
А кога ли ще се научим да работим заедно като народ и да вървим напред в името на общото благо, без да поставяме нещо преходно като партийните интереси пред сосбствената си кръв и плът – Българският народ…?

Предложението на Светлана Великова
Изказването на д-р Найденов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.