След жалби на силистренци се установи, че нерегламентиран канал на „ЕМАКС“ ООД замърсява канализацията

автор: Димитър Пецов

Миризмата на петролни продукти, която стана повод за жалби на силистренци до РИОСВ преди Нова година, се оказа от нерегламентирана точка на заустване на фирма „ЕМАКС” ООД, която се намира в южната промишлена зона и се занимава от години с почиствате на резервоари за горива. Това съобщават на страницата си от РИОСВ-Русе. Извършена е извънредна проверка по повод сигналите и жалбата на гражданите от силната миризма на петролни продукти съвместно с ВИК – ООД, с което фирмата има сключен договор за отвеждане на отпадъчните води в канализацията и е установена нерегламентирана точка на заустване. В момента на проверката не са установили поток от отпадъчни води от дейността на фирмата да се излива в нерегламентирания канал. От РИОСВ са издали предписание до седмица фирмата да преустанови отвеждането на водите през този канал. Първоначално жалбата на гражданите, потърпевши от миризмите, беше изпратена до Общината и Общинския съвет и разгледана в Комисията по жалбите и петициите, но оттам беше препратена по компетентност на РИОСВ, да установи кой е източника на замърсяване. За гражданите, които са засегнати, това без съмнение беше въпросната фирма, която от години е оператор на площадка за оползотворяване на отпадъчни нефтопродукти. Оплакванията от тези миризми не са отскоро, но досега мерки, които да водят до реален резултат, не е имало.

снимка : Димитър Пецов

Leave a Reply