Силистренската библиотека организира ученически конкурс за есе и рисунка

В конкурса за рисунка могат да участват ученици от I до IV клас, разпределени в две възрастови групи – I-II клас и III-IV клас. Темата е „Чиста природа за по-добро бъдеще“. Целта е децата да получат вдъхновение от природата и да се учат да я пазят.
Със своите рисунки на екологична тема те ще се включат и в друга инициатива на регионалната библиотека – „Зелена библиотека“. Конкурсът за есе е за ученици от V до VII клас. Темата е „Моята Европа“ и всяко от есетата трябва да бъде в обем до две машинописни страници /формат А4/. Всички условия за участие са на страницата в интернет на библиотеката.
Крайният срок е 20 март 2020 г., до 18.00 часа. Допълнителни въпроси за конкурса могат да бъдат отправяни на имейл: libsilistra@abv.bg. Жури ще определи най-добрите творби, а победителите ще бъдат наградени на 27 март в Регионалната библиотека „Партений Павлович“.

снимка : Pixabay

Leave a Reply