РИОСВ с напомняне за фирмите, които обслужват и експлоатират хладилни и климатични системи

До 15 февруари фирмите, които обслужват и експлоатират хладилни и климатични системи, трябва да представят информация за използваните през миналата година вещества, които нарушават озоновия слой, и за използваните флуорсъдържащи парникови газове. За това напомнят от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.

Информацията се обобщава и се изпраща в екоминистерството. За неизпълнение на това изискване Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица и санкция в размер от 1000 до 3000 лв. за юридическите.

В областите Русе, Разград и Силистра има 200 оператора и 25 сервизни фирми, които обслужват и експлоатират хладилни и климатични системи, уточняват от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

източник : Радио Шумен

Leave a Reply