При засилено гражданско присъствие и контрол се състоя Общественото обсъждане на Проекта за бюджет 2020 на Община Силистра

82589307_1032871943745731_2074123832762826752_o

автор : Димитър Пецов

Днес се състоя публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2020 на община Силистра преди гласуването му от общинския съвет. Тази година обсъждането се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Силистра, а не както обикновено в заседателната зала на общината. Публичната дискусия премина при голям интерес от страна на гражданите, което е видим признак за промяна по отношение заинтересоваността и активността от страна на гражданите и увеличаващата се тежест на гражданския контрол в обсъжданията. След представянето на проекта за новия бюджет, който е в размер на 40 362 826 лева от зам. кмета по финанси Мирослав Тодоров беше дадена думата за мнения, препоръки и предложения. Такива бяха изказани най-вече от общински съветници от различни групи, но най-вече опозиционни, и двама представители на гражданите(един от които от Граждански контрол -Силистра).

Обсъжданите теми засягаха най-вече разходите по дейности. Бяха поставени много въпроси (и не на всички беше отговорено), които засягат увеличаването разходите за някои дейности, като Озеленяване – от 550 хил. на 630 хил., както и беше поставена нуждата за завишаване на някои разходи – в социалната сфера, здравеопазването – силистренската болница има остър недостиг на кадри, за увеличаване средствата за културни дейности – отделени са само 135 000 лв. за културни дейности за целия културен календар, за нуждата от ремонт на градския стадион Луй Айер, който е в окаяно състояние. Беше поставен и проблема за ремонт на ул.Хараламби Джамджиев, която води към северна промишлена зона и фирма Елика Елеватор и други фирми – със сериозен данъчен принос към бюджета. Представител на Елика Елеватор дори присъстваше в залата, за да потвърди, че по-въпросната улица, която е разбита и с огромни дупки като лунни кратери, се посрещат от фирмата и се водят от кмета във фирмата международни гости и инвеститори, които минават по тази улица. Така на кмета му се наложи да отговаря на доста повече въпроси от обикновено, но от отговорите стана ясно, че ще разчита за решаването на проблемите от средства привлечени по проекти и европейски програми, по които общината кандидатства, тоест извън бюджетни. Ще се инвестира във инфраструктура, ремонти на тротоари, поддържане на нови зелени площи и видеонаблюдение. За ремонт на стадион Луй Айер общината водела преговори за финансиране по проект. Предвидени са пари и за борба с комарите – 50 000 лв.

Предложенията и мненията бяха вписани в протокол който е неразделна част от Решението на Общински съвет Силистра за приемане на Бюджета.

Очаквайте скоро още видеа и коментари за по-важните въпроси, които се повдигнаха на обсъждането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.