Пет ученика от Ситово се класираха за втори кръг на национално състезание по БЕЛ


За девета поредна учебна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

За първа година в това състезание се включиха ученици от ПГСС, чийто преподавател е старши учител по български език и литература Галина Борисова. Първи кръг на състезанието се проведе на 20.11.2019 г. Форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент – задача за създаване на текст. Тестовите задачи за първия кръг на състезанието са върху преговорен материал от предходната учебна година и върху материала от текущата, който по програма учениците трябва да покрият до средата на месец ноември 2019 г. Участниците от нашето училище се съревноваваха по грамотност и знания с ученици от цялата страна. Резултатите са повече от успешни. От 7 ученика се класираха 5 за втори кръг. Това са:
1. Мелиса Веселинова Илиева- 9 клас;
2. Джерен Мюмюн Ариф- 10 клас;
3. Мария Мариянова Спасова- 10 клас;
4. Екатерина Алисеева Валериевна- 11 клас;
5. Надя Йорданова Недкова- 12 клас.
Участниците получиха сертификати за участие в състезанието, които директорът на ПГСС г-жа Г. Йорданова им връчи на коледното тържество. Учениците вече събират сили и знания за втори кръг на състезанието, който ще се проведе на 26.02.2020 г.

изготвил: Г. Борисова

Leave a Reply