Много нарушения в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд установяват в Силистра

Повече от половината нарушения, установени през миналата година от дирекция „Инспекция по труда“ в Силистра, са на разпоредби за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, показва справка от инспекцията.
Инспекторите са извършили 874 проверки за спазване на трудовото законодателство и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Констатирани са 4175 нарушения, от които 2465 /59 на сто/ са на разпоредби за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 1710 са свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения.
За установените нарушения срещу работодателите са приложени 4082 принудителни административни мерки. От тях 3981 са задължителни за изпълнение предписания. В седем случая са спрени машини и съоръжения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Издадени са 166 акта за установяване на административно нарушение, с които е потърсена административно-наказателна отговорност от работодатели и физически лица.
През миналата година в дирекция „Инспекция по труда“ в Силистра 244 земеделски стопани са регистрирали 13 589 еднодневни трудови договори, което е ръст със 17.5 на сто в сравнение с 2018 година.

източник : Пеню Николов /БТА/

снимка : Pixabay

Leave a Reply