Внимание! Голяма дупка зее на пътя в Професор Иширково, заради авария

Уведамяваме всички жители и гости на Иширково и пътуващите в посока с.Професор Иширково -с.Казимир,че поради авария на ВиК мрежата кръстовището на ул“.Дмитрий Ив.Лебедев“ и ул.“Христо Ботев“ има гомям изкоп.

Моля бъдете внимателни!!!

информация на Кметство с. Професор Иширково


Leave a Reply