Близо 15 000 туристи са посетили природо-научния музей на „Сребърна“ през 2019-та

Близо 15 000 туристи са посетили природо-научния музей на „Сребърна“ през тази година, съобщи директорът на музея Елена Илиева.
Те са с около 2000 повече от миналата година. Осигурени са приходи за близо 35 000 лева.
Преобладават българските туристи и учениците от април до юни. Всеки четвъртък е ден за безплатно посещение.
В основната експозиция има над 140 експоната – препарирани в миналото животни и птици. Осигурено е видеонаблюдение. „Сребърна“ е средище на международен ученически екофорум и на пленер по изобразително изкуство.

източник :  /Пеню Николов, БТА/

Leave a Reply