Неизвестна коледарска молитва са открили и възстановили деца от силистренското село Средище

Неизвестна досега коледарска молитва са открили и възстановили ученици от кръжока по фолклор „Бейбунарчета“ в основното училище „Цанко Церковски“ в силистренското село Средище. Това съобщи Румяна Стефанова – заместник-директор на училището и ръководител на кръжока.
Според нея молитвата вероятно е от старото село и досега не е била представяна на празник. Завършва с текст против душманина на къщата, където гостуват коледарите. За пръв път молитвата е възстановена след толкова години като спомен от едно минало. Коледарската традиция е жива в Силистренско и коледари още обикалят и в други селища на Силистренска област. В с. Малък Преславец все още се помни песен, в която „царювата къща“ е до световно дърво, под което е застлана златна трапеза с превит кравай и кана с пропенено вино.

източник :  /Пеню Николов, БТА/

Leave a Reply