„Кръстовището на смъртта“ обсъждаха в Общински съвет- Силистра вчера (ВИДЕО)

Изпращането на писмо-подписка, от името на общинските съветници в Силистра, за предприемане на мерки относно печално известното „кръстовище на смъртта“ , обсъждаха вчера в Общинския съвет. За хората, които не знаят, това е кръстовището след Калипетрово, в посока Шумен. Там, на пътят, който идва от Русе и в продължение на над 100 км. е такъв с предимство, внезапно изниква знак „СТОП“ и кръстовище. Това е огромна предпоставка за ПТП-та, каквито често се случват на това място. Предложението за изпращане на писмо до компетентните институции, понеже ремонтните дейности там са извън правомощията на Общината, дойде от адв. Златко Куртев. В писмото е приложена статистика за ПТП-тата и причините за тях за последните пет години.
Проследете дебата в прикаченото в статията видео, както и отчета на Кмета д-р Юлиян Найденов за вече водената преписка по въпроса.

По информация на „СИЛИСТРА-НЮЗ“ писмото е в Общински съвет и все още не е подписано. Ще следим развитието на въпроса за Вас!

А ето и текста на писмото:

До

Г-жа Петя Аврамова

Министър на регионалното развитие и благоустройството


Копие до

Г-н Георги Терзийски

Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“


Копие до

Г-н Ивелин Статев

Областен управител на Област Силистра


Копие до

Г-н Иван Иванов

Директора на Областно пътно управление Силистра


Уважаема г-жо Министър,

В непосредствена близост до град Силистра е кръстовище на път І-7, ІІ-21 и ІІІ-213.

За периода 01.01.2014 г. до 20.02.2019 г. на това кръстовище са допуснати множество ПТП с човешки жертви, ранени хора и големи материални щети както следва:

20.02.2014 г. – ПТП между две МПС с материални щети

26.03.2014 – ПТП между два МПС с едно ранено лице

28.03.2014 г. – ПТП между две МПС с едно ранено лице

11.04.2014 г. – ПТП между две МПС с две ранени лица

11.090.2014 г. – ПТП между три МПС с две ранени лица

29.06.2015 г. – ПТП с две МПС с едно ранено лице

09.12.2015 г. – ПТП с две МПС с материални щети

06.04.2016 – ПТП с две МПС с едно ранено лице

30.06.2016 г. – ПТП с две МПС с материални щети

09.10.2016 г. – ПТП с две МПС с материални щети

15.03.2017 г. – ПТП с две МПС с материални щети

30.03.2017 г. – ПТП с две МПС с едно ранено лице

27.06.2017 г. – ПТП между две МПС с материални щети

21.08.2017 г. – ПТП между три МПС с едно загинало и едно ранено лице

25.11.2017 г. – ПТП между две МПС с едно ранено лице

12.06.2018 г. – ПТП между две МПС с едно загинало лице

17.06.2018 г. – ПТП между две ППС с едно ранено лице

06.07.2018 г. – ПТП между две ППС с материални щети

17.08.2018 г. – ПТП между две ППС с едно ранено лице

24.08.2018 г. – ПТП между две ППС с големи материални щети

14.01.2019 г. – ПТП между две ППС с големи материални щети

13.02.2019 г. – ПТП между две ППС едно загинало и едно тежко ранено лице

19.06.2019 г. – ПТП между три ППС и три ранени лица

13.12.2019 г. – ПТП между две МПС и едно загинало лице

Съобразно НАРЕДБА № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (Загл. изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.), участъкът е определен като такъв с концентрация на ПТП от ОПУ – Силистра.

Причините за допуснатите ПТП са идентични – движещите се по път ІІ-21 не съобразяват предимството на път І-7. Това е така, защото път ІІ-21 е с предимство в продължение на 114 км. и пътуващите не съобразяват поставената вертикална маркировка на кръстовището с път І-7, която е крайно недостатъчна.

Предвид всичко изложено по-горе, ние, общинските съветници в Общински съвет Силистра, настояваме незабавно да се предприемат всички необходими фактически и правни действия за поставяне върху трасето на път ІІ-21, преди кръстовището с път І-7, на:

–              хоризонтална „шумяща“ маркировка, която да спомогне за принудителното намаляване скоростта на движение;

–              светеща вертикална маркировка; 

–              предупредителни табели в ярък цвят за обозначаване на участъка като „Участък с концентрация на ПТП”.

Общински съветници:

1. Бирол Ерол Мехмед ПП ДПС…………………

2. Борислав Траянов Борисов ПП СДП………………….

3. Валентин Йорданов Перчемлиев ПП ГЕРБ……………………

4. Гален Мирославов Енев ПП Движение 21…………………….

5. Ганчо Маринов Неделчев ПП СДП……………………….

6. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ МК БСП за България…………………….

7. Георги Йорданов Спасов ПП ГЕРБ…………………..

8. Георги Павлов Гайдаров МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ……………………..

9. Денислав Пламенов Димитров ПП ГЕРБ…………………………

10. Денка Димитрова Михайлова ПП ГЕРБ……………………….

11. ДИМИТЪР САШЕВ ТОДОРОВ МК БСП за България……………………………

12. Димитър Трендафилов Трендафилов МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ……………………….

13. Добринка Великова Кирчева ПП АБВ…………………….

14. Елица Йорданова Тодорова ПП ГЕРБ……………………….

15. Емил Костадинов Иванов ПП СДП……………………..

16. Здравко Горанов Горанов ПП ГЕРБ………………………

17. Златко Стефанов Куртев КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ…………………………..

18. Иван Станков Ковачев МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ……………………….

19. Иванка Господинова Ташева ПП АБВ…………………..

20. Ивелин Митков Неделчев ПП ГЕРБ……………………

21. Илиана Димитрова Митева ПП Движение 21………………….

22. Константин Стоилов Христов ПП ГЕРБ…………………….

23. Мария Димитрова Димитрова ПП ГЕРБ…………………….

24. Мирослава Красимирова Червенкова ПП ГЕРБ……………………..

25. МИХАЕЛА ТОДОРОВА ПОПАЗОВА МК БСП за България……………………

26. Орлин Огнянов Николов ПП ГЕРБ………………………..

27. ПЕЙЧО СТЕФАНОВ ПЕЙЧЕВ МК БСП за България……………………….

28. СВЕТЛАНА ВЕСКОВА ВЕЛИКОВА МК БСП за България…………………………

29. Стефан Железов Железов КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ…………………….

30. СТИЛИЯН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ МК БСП за България……………………….

31. Стоян Станков Узунов МК АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ…………………….

32. Стоил Василев Стойчев ПП Движение 21……………………

33. Хасан Яшар Алегбер ПП ДПС………………………………

Leave a Reply