Миризма на петролни продукти мори силистренци по ул. Петър Бояджиев

автор : Димитър Пецов

В сряда, на заседание на комисията по „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията” бе разгледана жалба на граждани, живеещи в района на кръстовището на ул. Петър Бояджиев и „Седми септември” с оплаквания за силна миризма от петролни продукти, която се носи от канализацията. Гражданите смятат, че това е вследствие на дейността на фирмата, която се намира на адрес в Южната промишлена зона по ул.Петър Бояджиев, преди Синева, и се занимава от години с почистване на резервоари за горива, и че отпадни води от това почистване се изливат в градската канализация. Присъстващите представители от Общинска администрация заявиха, че проблемът бил от компетентността на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Русе, които трябвало да установят със съответни замервания кой е източникът.

снимка : Димитър Пецов

Leave a Reply