Всеки четвърти силистренец няма достъп до интернет вкъщи според статистиката

Достъп до интернет в домовете си имат 76.6 на сто от домакинствата в Силистренско, показва справка от отдела „Статистически изследвания-Силистра“ на Териториалното статистическо бюро – Север. А без достъп остават 23.3 процента, което е около 1/4 от всички домакинства.
През годината 69.8 на сто от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.9 процентни пункта.
Мъжете в област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 73.7 и 65.9 на сто. Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 96.9 на сто от хората с висше образование, 77.9 на сто – със средно образование, и 44.2 на сто – с основно или по-ниско образование, използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2019 г. делът на хората, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в област Силистра, е 17.4 на сто и се увеличава спрямо предходната година със 7.0 процентни пункта.

източник :  /Пеню Николов, БТА/

снимка : Pixabay

Leave a Reply