Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Предстоящото увеличение на цената на водата е несправедливо за гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Комисията за водно и енергийно регулиране /КЕВР/ във връзка с обсъждането на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г.

 „Като омбудсман подкрепям гражданите в исканията им за справедливи цени, съответстващи на изпълнението на задълженията на ВиК операторите, свързани с непрекъснатост и качество на водоснабдяването“, пише доц. Ковачева до председателя на КЕВР.

Увеличението, предвиденото за безводния регион на Перник, например, е с  повече от 3% в сравнение с 2019 г., а в същото време водната криза в Общината е поредното доказателство за лошото състояние на ВиК мрежата, която не се поддържа. 

„Най-високата цена на водата отново е предвидена за региона с дългогодишен проблем с качеството на водата – Шумен, а именно: 3,522 лв.(с ДДС), при социална поносимост – 3,795лв., или увеличение с 3,71%. За областите Кърджали, Видин, София-град, Габрово и Смолян увеличението на цената е в граници между 6% и 9% в сравнение с 2019 г. За Силистра и Добрич, откъдето има многобройни сигнали до омбудсмана за чести аварии и негодна вода за питейни нужди, увеличението е съответно 4.27 % и 2,76% и т.н.“, посочва Диана Ковачева.

В препоръката си тя акцентира, че от години се наблюдава увеличение на цените на ВиК услугите, без да се подобрява качеството на предоставянето им, което е в нарушение на принципите, от които би следвало по закон да се ръководи КЕВР.

„Проблемът е, че дори и с увеличение на цената на водата през годините, наблюдаваме дълго отлагане на инвестиции от страна на ВиК операторите, което е сериозен проблем в сектора“, пише омбудсманът.


Доц. Ковачева препоръчва в районите с нарушено водоподаване, поради настъпване на събития от извънреден характер, които пречат на нормалната дейност на ВиК оператор, какъвто е случаят в Перник, да не се променя цената на водата.

Омбудсманът предлага също така да се обмисли промяна в методиката, по която се определят цените на ВиК услугите, така че цената на услугата да съответства на качеството, с което се предлага в отделните региони.

  По думите й увеличението на цената на водата не е справедливо, заради липсата на социална поносимост и ниските доходи на българските граждани.

       Доц. Ковачева настоява да се осигури баланс между интересите на потребителите и ВиК операторите – гражданите да плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават, а ВиК дружествата да могат да планират и реализират инвестиции за подобряване на мрежата.

„Цената на ВиК услугите трябва да адекватна на изпълнението на основните показатели за качество, определени от Комисията“, се казва в препоръката.

Омбудсманът предлага – оценка на ВиК операторите на постигането по всеки един от показателите за качество на ВиК услугите, както и сравнителна оценка на достигнатите нива на показателите за качество между ВиК операторите.

източник : Омбудсман на Република България


Препоръката тук

Leave a Reply