Водата поскъпва за пореден път!

Нови цени на водата ще има в Североизточна България от 1 януари. Предложението е на Комисията за енергийно и водно регулиране и е на база на утвърдените бизнес планове на дружествата. За Шумен се предвижда 1 кубик вода с данък добавена стойност да е 3,52 лв. Социалната поносимост на цената на ВиК услугите, изчислена съгласно данни на Националния статистически институт за средномесечния доход на човек от домакинство в региона за 2018 година, е 3,80 лв. В Разград от началото на следващата година ще плащат по 3,42 лв. с ДДС за кубик – точно колкото е прагът на социална поносимост. В Русе е заложена цена на водата 3,14 лв. с ДДС за кубически метър, при социална поносимост от 4,70 лв. В Силистра се предвижда кубик вода да струва 3,46 лв. с ДДС, при социална поносимост от 3,58 лв. Предложените цени ще бъдат обсъдени в открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране на 17 декември (вторник) от 10 ч. в сградата на регулатора.

Радио Шумен припомня, че на пресконференция, дадена на 29 октомври, управителят на ВиК – Шумен Илиян Илиев увери, че от следващата година цената на водата в Шумен няма да бъде намалена, но няма и да се увеличи, както е заложено в бизнес плана.
ДОКЛАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, ПУБЛИКУВАН В САЙТА НА КЕВР

източник : Радио Шумен

снимка : Pixabay

Leave a Reply