Общински турнири по пет различни спорта ще се проведат за празниците

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ПРЕВАНТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

организират Общински турнири по шах, баскетбол, футбол, плуване и приложно колоездене по случай Коледните и Новогодишни празници.
Целите на състезанията са популяризиране на спорта сред младежта, промотиране на алтернативни начини за прекарване на свободното време, изграждане на екипен дух и обогатяване на вътрешния спортен календар.


НАРЕДБА За организиране и провеждане на Общински турнири по шах, баскетбол, футбол, плуване и приложно колоездене по случай Коледните и Новогодишни празници.

І. ЦЕЛ

 1. Популяризиране на спорта сред младежта, промотиране на алтернативни начини за прекарване на свободното време, изграждане на екипен дух и обогатяване на вътрешния спортен календар.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО

 1. Състезанието по баскетбол ще се проведе в спортна зала „Дръстър“ на 10.12.2019 г. от 14.00 часа – 2-3 кл. и от 15 ч. – 4-5 кл..
 2. Състезанието по футбол ще се проведе в салона на ПМГ „Св.Климент Охридски“ на 11.12.2019 г. от 15.00 часа.
 3. Състезанието по плуване ще се проведе в Покрит плувен басейн на 14.12.2019 г. от 9.00 ч.
 4. Турнирът по приложно колоездене ще се проведе в салона на ОУ „Иван Вазов“ на 20.12.2019 г. от 14.00 часа.
 5. Турнирът по шахмат ще се проведе в Младежки дом, кабинет 306, на 13.12.2019 г. от 15.00 часа.

Техническите конференции ще се проведат половин час преди започване на срещите.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Баскетбол

 1. Право на участие имат: момичета и момчета 2-3 кл. и 4-5 кл. на територията на Община Силистра.
 2. Състав на отборите: до 10 състезатели.
 3. Играе се 4 части по 8 минути.

Футбол

 1. Право на участие имат: момчета на 4-5 кл. на територията на Община Силистра.
 2. Състав на отборите 4+1 състезатели, резерва – 3 състезатели, като смените са хокейни.
 3. Играе се 2 полувремена по 20 мин.

Плуване

 1. Право на участие имат: момичета и момчета от 7 до 19 год. на територията на Община Силистра.

Приложно колоездене

 1. Право на участие имат: момичета и момчета от 9 до 14 год. на територията на Община Силистра.

Шахмат

 1. Право на участие имат: момичета и момчета от 7 до 17 год. на територията на Община Силистра.

ІV. ДОКУМЕНТИ

 1. Списък с трите имена на състезателите, дата и година на раждане /заверен от директора на училището/.
 2. Документ за предсъстезателен медицински преглед.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Общинските турнири се организират и провеждат от Община Силистра: Дирекция ХД, ОСНВ, ПИЦ и МКБППМН.
Заявки за участие се правят на техническата конференция чрез представяне на списък със състезателите.

VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Всички участници ще получат лакомства, осигурени от организаторите.

Мария Недялкова
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

снимка : Pixabay


Leave a Reply