Съставени са три акта на бракониери в езерото Сребърна

Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражвяват това занимание. Това са местностите „Пристана“, „Канаричката“, брега на езерото по границата със село Сребърна и участъка от брега на река Дунав, западно от Западния противопожрен път.

Третият акт е съставен на физическо лице, упражнявало бракониерски риболов с непозволени средства – мрежи. Нарушението е установено още през лятото, но се е водило досъдебно производство, което вече е прекратено.

Предстои да се издадат наказателни постановления. Законът за защитените територии предвижда глoби за маловажни случаи в размер от 5 до 100 лв., а за немаловажни – от 500 до 5000 лв. за физически лица.

В границите на поддържан резерват „Сребърна“ категорично е забранено извършването на риболов с помощта на плавателни съдове и мрежи.

източник : Министерство на околната среда и водите

снимка : Уикипедия

Leave a Reply