Седмица за скрининг и профилактика на туберкулозата в Силистра

По време на кампанията ще се извърши скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета. При необходимост ще бъдат осъществени консултации и на съмнителните за туберкулоза ще бъдат направени прегледи и допълнителни изследвания. Кампанията се осъществява по инициатива на Министерството на здравеопазването.
Опитът показва, че тези кампании са високо ефективни за повишаване на обществената информираност за заболяването и за осигуряване на достъп до медицински услуги и добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и на латентна туберкулозна инфекция, се казва в съобщението. Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България е успешна политика в здравеопазването, която, осигурявайки ефективно управление и координация чрез прилагане на своевременна диагностика и лечение, довежда до трайна тенденция на намаляване на броя на регистрираните случаи на туберкулоза, намаляване на заболеваемостта, увеличава се процентът на успешно излекуваните, смятат специалистите.
Отчитайки здравната, социалната и икономическата значимост на туберкулозата, програмата провежда единна и последователна политика за повишаване на осведомеността на широката общественост, политика за превенция на заболяването, се казва в съобщението.

източник : Пеню Николов /БТА/

снимка : Pixabay

Leave a Reply