Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 декември 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 
1 общ работник, основно образование
1 водач на мотокар, средно обр., документ за правоспособност за мотокар, ПМС, ССМ
1 камериер/ камериерка в хотел, средно образование
1 ресурсен учител, висше обр. -подготовка на учители по общообразователни предмети
1 машинен оператор, шиене на облекла, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно/ техническа грамотност
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
1 продавач– консултант, средно образование 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:– Стажуване 
1 асистент в офис – средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език – За обучение по време на работа 
1 технически сътрудник – без изисквания за заемане
5  продавач-консултанти – без изисквания за заемане
1 рецепционист  в хотел – без изисквания за заемане
2 организатори  експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка,  копютърна грамотност
3 общи работници – без изисквания за заемане
1 касиер – без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка в  хотел – без изисквания за заемане 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:– Заетост без обучение:
 1  фитнес инструктор – висше образование                                                                                

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина” 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:– За обучение по време на работа 
1 продавач-консултанти – без изисквания
1 общ работник, без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 1 санитар,  средно образование, двусменен режим на работа;
1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП1 машинен оператор- дървообработване, основно образование
1 лекар, висше образование – специалност „Медицина” 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:– За обучение по време на работа 
1 барман, средно обр. 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

снимка: Pixabay

Leave a Reply