Пътната обстановка в Област Силистра за ноември се влошава спрямо миналата година

През месец ноември 2019г. се наблюдава тенденция за увеличение на всички
ПТП и тежки такива, увеличение по отношение броя на ранените лица и убити лица. В тази връзка се отбелязва сериозно влошаване на пътната обстановка в област Силистра по линия на пътната безопасност и травматизма.

Основният приоритет в дейността на сектор „Пътна полиция“ и служителите
от РУ Силистра, РУ Тутракан и РУ Дулово с компетентност и правомощие по ЗДв.П,
КЗ, НК и други съотносими нормативни и поднормативни документи, касаещи пътната безопасност е осигуряване безопасността на движението и намаляване на пътния
травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР Силистра.
Служителите на ОД на МВР-Силистра обслужват 5 града и 113 села,
групирани в 7 общини.
Пътната мрежа е 1088,8 километра, от които първокласен път I–7 преминаващ
през региона е с дължина 57 километра, второкласна пътна мрежа с дължина 146,9 км, третокласна пътна мрежа 301,2 км и 583,7 километра общинска пътна мрежа.

За периода 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. на територията на ОДМВР Силистра
са настъпили 27 бр. ПТП, като за същия период на 2018г. са 22 бр. ПТП. Тежките
ПТП от всички пътни произшествия за периода 01.11.2019г. до 30.11.2019г. са 12 бр.,
като за същия период на 2018г. са 4 бр. Налице е увеличаване на всички ПТП и на
тежките ПТП за сравняваните периоди на 2018г. и 2019г., като увеличението е с 5 броя за всички ПТП и 4 бр. за тежките ПТП. Ранените лица за периода 01.11.2019г. до 30.11.2019г. са 10 бр., като за същия период през 2018г. са 3 бр.,т.е има увеличение по линия на ранените лица със 7 бр. За времето от 01.11.2019г. до 30.11.2019г. има 5 убити лица, като за същия период на 2018г.има едно убито лице, т.е увеличението е с 4 лица.
През месец ноември 2019г. се наблюдава тенденция за увеличение на всички
ПТП и тежки такива, увеличение по отношение броя на ранените лица и убити лица.
В тази връзка се отбелязва сериозно влошаване на пътната обстановка в област
Силистра по линия на пътната безопасност и травматизма. Причина за това са
атмосферните условия, като разлика в температурата, съчетана с увеличена влажност на въздуха и на пътното платно, умора на водачите в резултат на дълговременно управление на МПС, субективни грешки на водачите на МПС, неправилни действия на пътя в нарушение на ЗДв.П, несъобразена или висока скорост на движение, техническа неизправност на ППС и др.

Видно от приложената таблица се запазва тенденцията на територията на по-
големите общини с голяма интензивност на човекопоток и МПС да се реализират по-голям брой ПТП. През м. ноември 2019г. на територията на община Силистра са

реализирани най-голям брой ПТП -13 бр. за 2019г. срещу 12 броя ПТП за 2018г.,
община Дулово – 5 бр. за 2019г. срещу 7 бр. за 2018г., община Тутракан 3 бр. за
2019г., като за периода през 2018г. е допуснато 1 бр.ПТП, община Кайнарджа са
допуснати 2 бр. ПТП за 2019г. срещу 1 ПТП за 2018г., община Главиница 2 бр. ПТП за
2019г. срещу 0 бр. за 2018г. и община Ситово 2бр. ПТП за 2019г. срещу 1бр. ПТП за
2018г. Отчита се намаляване на ПТП-та през 2019г. единствено в община Дулово с 2
бр. Най- сериозно увеличение на допуснатите ПТП е в община Тутракан и община
Главиница с 2 бр., община Ситово, община Силистра и община Кайнарджа с 1 бр.ПТП.
Община Силистра заема най-голям дял допуснати ПТП през анализирания период за 2019г. с 48.15%., община Дулово с 18.52% и община Тутракан с 11.11%. При
разпределението на ранените лица през м. ноември 2019г. най-голям дял заема община Силистра с 50.00%, община Дулово с 20.00%, община Главиница, община Ситово и община Тутракан с 10.00%. За м. ноември 2019г. има пет убити лица на територията област Силистра, като четири загинали лица са на територията на община Силистра и 1 лице на територията на община Кайнарджа.

Leave a Reply