Конкурс „Моето стопанство“ обявяват земеделското и образователното министерства

Земеделското и образователното министерства обявяват конкурс, наречен „Моето стопанство“. Състезанието е за ученици от 11 и 12 клас, които се обучават в паралелки по „Растениевъдство и животновъдство“. Те могат да представят своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието. Конкурсът е част от съвместната кампанията на двете министерства „Супер фермер“. Тя има за цел да срещне младите хора с успели фермери у нас.

За победителите са предвидени награди. При оценяването ще се следи дали проектите отговарят на следните критерии: избор на тема и формулиране на идеята; обосновка, която включва: актуалност и реалистичност; внедряване и използване на иновации; използване и/или въвеждане на дейности за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните; социален ефект – разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания.

Крайният срок за подаването на проектите е до 31 март догодина на e-mail: SF@mzh.government.bg. В първия етап от кампанията над 330 ученици от 20 професионални гимназии посетиха 25 стопанства в страната, включително в Русе, Разград, Силистра и Търговище.

снимка : Pixabay

Leave a Reply