Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра има нов директор

След проведения конкурс през месец ноември на първо място се класира Светла Ангелова.
Светла Ангелова е родена на 26 ноември 1967 г. Тя има магистърска степен от ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност български език и история, а през 2008 г. се дипломира и като магистър по „Информационни технологии и информационно брокерство“ в СВУБИТ.
В Регионална библиотека – Силистра работи от 2006 г. като библиотекар в Справочно-информационен отдел, Книгозаемане, а от 2010 г. е завеждащ Детски отдел.

снимка : Фейсбук

Leave a Reply