Подготовката за зимното снегопочистване в Силистра е завършена

Общо 591 тона осолен пясък са доставени във всички населени места на територията на община Силистра. Сключени са 18 договора за снегопочистване по кметства и кметски наместничества, един дългосрочен договор със „Синева“ ЕООД за територията на града и договор за почистване с роторен снегорин за четвъртокласна пътна мрежа в общината. Осоленият пясък е разпределен и доставен по населените места. Във всички кметства и кметски наместничества, които са заявили дърва за жителите си, количества са доставени. Предстои доставка и на заявените количества въглища за подалите заявления по населени места.

източник : Йордан Георгиев /Фейсбук/

снимка : Pixabay

Leave a Reply