Проведе се обучителен семинар за членовете на местния Ученически парламент

Обучителен семинар за членовете на местния Ученически парламент се проведе в периода 29.11.-01.12.2019 г., организиран от Община Силистра, отдел «Образование и младежки дейности», Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Превантивно-информационен център.
Обучението се проведе в курортен комплекс «Св.Константин и Елена», хотел „Сириус“, гр. Варна. Участваха 22 ученици, представители на ученическата общност от 9 училища в гр. Силистра. Обучението бе на тема «Справяне с емоции. Комуникативни умения“ и се води от г-жа Милена Петрова и г-н Павел Павлов, психолози и треньори по групово-динамични тренинги, познати на голяма част от младежите със своето участие в Националната младежка среща „БОС-Бъди, Съхрани, Опази …себе си“, проведена през м. април тази година.
Участниците имаха възможност да се запознаят с видовете емоции и начините за справяне с тях, да обсъждат казуси, да поставят въпроси, да практикуват наученото в екип. Обучението бе наситено с много емоции, разнообразие и спомогна да се консолидира екипът на Ученическия парламент. DJ парти и забавни игри допълниха преживяното.
Незабравими ще останат за участниците тези 3 дни, съчетали развиването на знания и умения с приятното усещане за сплотеност, опознаване и амбиция за нови, още по-добри дела.

източник : Община Силистра

Leave a Reply