Обявени свободни работни места в област Силистра към 2 декември 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
1 електротехник, промишлено предприятие – средно образование /Електротехника и енергетика
5 лекари – средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
1 електромонтьор, средно образование
1 продавач– консултант, средно образование 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001
„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:  – Стажуване 
1 асистент в офис – средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език – За обучение по време на работа
 1 технически сътрудник – без изисквания за заемане
5  продавач-консултанти – без изисквания за заемане
1 рецепционист  в хотел – без изисквания за заемане
2 организатори  експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка,  копютърна грамотност
3 общи работници – без изисквания за заемане
1 касиер – без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка в  хотел – без изисквания за заемане 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:- Заетост без обучение: 
1  фитнес инструктор – висше образование                                                                                 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/ 
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2  работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина” 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления: – За обучение по време на работа 
2 работници за зареждане на рафтове – без изисквания
1 касиер – без изисквания
2 продавач-консултанти – без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности – без изисквания  
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/ 
1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
1 лекар, висше образование – специалност „Медицина” 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления: – За обучение по време на работа 
1 барман, няма изисквания
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

снимка : Pixabay

Leave a Reply