В Истанбулския университет започва изучаването на български език

Преподаването на български език ще бъде част от Катедрата по славянски езици и литератури към Факултета по литература на Истанбулския университет, който има дълга традиция. До момента на университетско ниво българският език и литература се изучаваха само в университета в Анкара, информира Мариан Карагьозов, кореспондент на БНР в Истанбул.

„Към края на 19 век, след Танзимата – това е периодът на европеизация в Османската империя, се въвежда по-съвременен вид на образование. Този облик нашият университет придобива след основаването на Република Турция“, разказва Емине Инанър, ръководител на програмата по русистика. За модернизирането на образованието в Истанбулския университет помагат много учени от Германия, които намират в Турция убежище от режима на Хитлер.

Във факултета по литература на Истанбулския университет сега са записани около 13 000 студенти. Те изучават история, философия, археология и 25 древни и съвременни езици, като българският ще заеме място сред тях и ще стане 26-ият.

От славянските езици се изучават още руски, полски, украински и т. нар. „македонски“ език, който под формата на курсове се предлага и в други университети.

От тази година българският език, литература и култура се въвежда като факултативен език в обучението. Предвижда се първоначално заниманията да се провеждат веднъж седмично като свободно избираем предмет. Студентите, които запишат този курс, ще получат съответните академични кредити. Група студенти вече са проявили желание да изучават нашия език, но очакванията са с времето техният брой да нараства. Програмата тази година ще обхване студентите от втори и трети курс.

„По програмата „Еразъм“ нашите студенти имат възможност да учат един семестър или два семестъра в България. Със Софийския университет има, с Пловдивския университет. Наши студенти са учили в тези два университета“, допълва Джанан Ерсой, която ще преподава български език. Водят се разговори за сключване на споразумения за обмен на студенти и с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Според Джанан Ерсой близостта на българския и руския език би ускорила напредъка на студентите, които изберат да изучават български.

източник : Радио Варна

снимка : Уикипедия

Leave a Reply