НЧ „Дръстър“ Силистра с коледен концерт

Народно Читалище „Дръстър-2012“ гр. Силистра Ви кани на Коледен благотворителен концерт с участието на съставите към читалището.

Концертът ще се проведе в зрителната зала на читалището /Бившият профсъюзен дом/ от 17:30 часа на 04.12.2019 г.

Leave a Reply